1. Document
  1. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen
  2. Artikel 1: Begripsbepalingen
  3. Artikel 2: Wijze van meten
  4. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
  5. Artikel 3: Agrarisch
  6. Artikel 4: Agrarisch – Glastuinbouw
  7. Artikel 5: Bedrijf
  8. Artikel 6: Bedrijventerrein – Luchthaven 1
  9. Artikel 7: Bedrijventerrein – Luchthaven 2
  10. Artikel 8: Bedrijventerrein – Luchthaven 3
  11. Artikel 9: Bedrijventerrein – Luchthaven 4
  12. Artikel 10: Centrum – Luchthaven
  13. Artikel 11: Gemengd
  14. Artikel 12: Groen
  15. Artikel 13: Horeca – Hotel
  16. Artikel 14: Kantoor
  17. Artikel 15 : Kantoor – Kantorenterrein
  18. Artikel 16: Maatschappelijk – Kazerne
  19. Artikel 17: Tuin
  20. Artikel 18: Verkeer
  21. Artikel 19: Verkeer – Luchthaven transferium
  22. Artikel 20: Verkeer – Luchtverkeer 1
  23. Artikel 21: Verkeer – Luchtverkeer 2
  24. Artikel 22: Verkeer – Luchtverkeer 3
  25. Artikel 23: Verkeer – Openbaar Vervoer
  26. Artikel 24: Verkeer – Parkeerterrein
  27. Artikel 25: Water
  28. Artikel 26: Wonen
  29. Artikel 27: Maatschappelijk – Justitiële inrichting – Voorlopig
  30. Artikel 28: Leiding - Brandstof
  31. Artikel 29: Leiding – CO2
  32. Artikel 30: Leiding - Gas
  33. Artikel 31: Leiding – Hoogspanning
  34. Artikel 32 : Leiding - Riool
  35. Artikel 33: Leiding – Water
  36. Hoofdstuk 3 Algemene regels
  37. Artikel 34: Anti-dubbeltelbepaling
  38. Artikel 35: Uitsluiting aanvullende werking Bouwverordening
  39. Artikel 36: Geluidzone – gezoneerd industrieterrein
  40. Artikel 37: Geluidzone – industrie
  41. Artikel 38: Luchtvaartverkeerzone – lib
  42. Artikel 39: Veiligheidszones – bevi, - lpg en - propaan
  43. Artikel 40: Veiligheidszone – munitie A, B, C
  44. Artikel 41: Vrijwaringszone – straalpad
  45. Artikel 42: Algemene afwijkingsregels
  46. Artikel 43: Wro-zone – wijzigingsgebied 1
  47. Artikel 44: Wro-zone – wijzigingsgebied 2
  48. Artikel 45: Wro-zone – wijzigingsgebied 3
  49. Artikel 46: Wro-zone – wijzigingsgebied 4
  50. Hoofdstuk 4 Overgangs- en slotregels
  51. Artikel 47: Overgangsrecht
  52. Artikel 48: Slotregel