Voorschriften

 

1.        Op het in bijbehorende kaartbeeld  NL.IMRO.0396.PBfietstunnel2010-CO01 aangegeven gebied is het bestemmingsplan “Westelijke Randweg Heemskerk”, door Gedeputeerde Staten voor de eerste maal goedgekeurd bij besluit van 6 augustus 2002 en - nadat het goedkeuringsbesluit was vernietigd - voor de tweede maal goedgekeurd op 26 oktober 2004, onverminderd van toepassing, met uitzondering van onderstaande bepaling.

 

2.     In afwijking van artikel 5 lid 2 “Duinpark/groenvoorzieningen (Dg)” van bovengenoemd plan mogen de gronden eveneens worden gebruikt voor de afwikkeling van doorgaand langzaam verkeer.