Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Bestemmingsplan actualisatie Buitengebied Boskoop 2013
Status: onherroepelijk
Plan identificatie: NL.IMRO.0499.BPL12039HBU-OH01