direct naar inhoud van 11.2 Financiële uitvoerbaarheid
Plan: Delft Oost (Delftse Hout)
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0503.BP0007-2002

11.2 Financiële uitvoerbaarheid

11.2.1 Kostenverhaal

Per 1 juli 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het bijbehorende Besluit ruimtelijke ordening (Bro) in werking getreden. Middels deze wet zijn de rollen van de gemeente en particuliere grondeigenaren binnen een bestemmingsplangebied verduidelijkt. Een grondeigenaar mag, indien het bestemmingsplan dat toelaat, in beginsel zijn eigen perceel ontwikkelen. De gemeente wil de ruimtelijke ontwikkeling sturen en streeft naar een goede ruimtelijke kwaliteit en een eerlijke verdeling van de kosten en baten van de integrale grondexploitatie voor het bestemmingsplangebied. De Wro, in combinatie met het Bro, geeft gemeenten de verplichting om de kosten (en baten) van de grondexploitatie te verhalen op en te verdelen tussen alle grondeigenaren/ontwikkelaars in het plangebied. De noodzakelijk publiekrechtelijke basis hiervoor dient in een exploitatieplan te worden vastgesteld, danwel dient dit tussen de gemeente en grondeigenaar/ontwikkelaar in een anterieure overeenkomst te zijn overeengekomen.

11.2.2 Planfinanciering

In het bestemmingsplangebied Delft Oost zijn geen plannen opgenomen die onderdeel uitmaken van het Meerjarenprogramma (MPG) 2010-2013 van het grondbedrijf. Gezien het consoliderende karakter is het voor dit bestemmingsplan niet noodzakelijk gebleken om een exploitatieplan op te stellen. Daar waar sprake is van nog onbenut bouwpotentieel is kostenverhaal verzekerd door middel van anterieure overeenkomsten.