direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Pilarenlaan en omgeving
Status: vastgesteld
Plantype: voorbereidingsbesluit
IMRO-idn: NL.IMRO.0576.VB20170011-0003

Inhoudsopgave

Voor het plangebied van Pilarenlaan en omgeving, op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening, wordt een herziening van het geldende bestemmingsplan voorbereid. Vooruitlopend op de herziening van het bestemmingsplan is het wenselijk en noodzakelijk dat de raad een besluit neemt op grond van artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening teneinde ongewenste ontwikkeling zoveel mogelijk te voorkomen.

Op 26 januari 2017 heeft de raad daartoe een voorbereidingsbesluit genomen voor het betreffende gebied, zoals is aangegeven op onderstaand kaartje en overeenkomstig de geometrisch bepaalde besluitobjecten als vervat in het GML-bestand met identificatienummer NL.IMRO.0576.VB20170011-0003 van de gemeente Noordwijkerhout;

afbeelding "i_NL.IMRO.0576.VB20170011-0003_0001.jpg"