Bijlagen bij de toelichting

 

Archeologisch Bureauonderzoek en Inventariserend Veldonderzoek door middel van grondboringen

 

Verkennend bodemonderzoek Oud Cromstrijensedijk WZ 41A, Klaaswaal, Gemeente Cromstrijen

 

Stedenbouwkundig advies Oud Cromstrijensedijk WZ 41A, Klaaswaal

 

Stedenbouwkundige schets Oud Cromstrijensedijk WZ 41A, Klaaswaal

 

Rapportage beantwoording zienswijzen