direct naar inhoud van Regels
Plan: Buitengebied, Schepenstraat 2a Dreumel
Status: ontwerp
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0668.WIJDRESchepen2a-WIV1

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1 wijzigingsplan:

het plan Buitengebied, Schepenstraat 2a Dreumel van de gemeente West Maas en Waal met identificatienummer NL.IMRO.0668.WIJDRESchepen2a-WIV1 van de gemeente West Maas en Waal;

1.2 verbeelding

de verbeelding van het wijzigingsplan.

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Wijziging van de bestemming

2.1 De bestemming 'Bedrijf' wijzigt naar 'Wonen' en wordt weergegeven op de bij dit plan behorende verbeelding.

2.2 De regels van de volgende bestemmingsplannen zijn van toepassing op dit wijzigingsplan:

  • a. 'Buitengebied West Maas en Waal', met identificatienummer NL.IMRO.0668.BUIWestMenW-VA01;
  • b. 'Bestemmingsplan archeologie West Maas en Waal' met identificatienummer NL.IMRO.0668.WMWArcheo-BVA1;
  • a. 'Buitengebied West Maas en Waal correctie 2014' met identificatienummer NL.IMRO.0668.BUIcorrectie2014-BVA1.

2.3 Ten behoeve van het voorliggende wijzigingsplan worden de regels van dit wijzigingsplan aangevuld met:

Een omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien bij de aanvraag wordt aangetoond dat binnen het plangebied in voldoende parkeergelegenheid wordt voorzien overeenkomstig de, bij aanvraag geldende, Nota Parkeren van de gemeente West Maas en Waal.

Hoofdstuk 3 Overgangs- en slotregels

Artikel 3 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het plan Buitengebied, Schepenstraat 2a Dreumel.

Aldus vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente West Maas en Waal op ………………...

De burgemeester, De secretaris,