direct naar inhoud van Bijlagen bij regels
Plan: Woningbouwontwikkeling Eikenburglaan Maliskamp
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0796.0002254-1401

Bijlagen bij regels

Bijlage 1 Staat van bedrijfsactiviteiten - functiemenging

SBI-CODE   OMSCHRIJVING   CATEGORIE  
22   UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA  
221   Uitgeverijen (kantoren)   A  
2222.6   Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   B  
2223   Grafische afwerking   A  
2223   Binderijen   B  
2224   Grafische reproductie en zetten   B  
2225   Overige grafische activiteiten   B  
223   Reproduktiebedrijven opgenomen media   A  
51   GROOTHANDEL EN HANDELSBEMIDDELING  
511   Handelsbemiddeling (kantoren)   A  
5156   Grth in overige intermediaire goederen   C  
60   VERVOER OVER LAND  
6022   Taxibedrijven   B  
61, 62   VERVOER OVER WATER / DOOR DE LUCHT  
61, 62   Vervoersbedrijven (uitsluitend kantoren)   A  
63   DIENSTVERLENING T.B.V. HET VERVOER  
6321   Autoparkeerterreinen, parkeergarages   C  
6322, 6323   Overige dienstverlening t.b.v. vervoer (kantoren)   A  
634   Expediteurs, cargadoors (kantoren)   A  
64   POST EN TELECOMMUNICATIE  
642   Telecommunicatiebedrijven   A  
65, 66, 67   FINANCIELE INSTELLINGEN EN VERZEKERINGSWEZEN  
65, 66, 67   Banken, verzekeringsbedrijven, beurzen   B  
70   VERHUUR VAN EN HANDEL IN ONROEREND GOED  
70   Verhuur van en handel in onroerend goed   A  
74   OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING  
74   Overige zakelijke dienstverlening: kantoren   A  
93   OVERIGE DIENSTVERLENING  
9305   Persoonlijke dienstverlening n.e.g.   A  

Bijlage 2 Aanwijzing dove gevels

VASTSTELLING VAN DE OBJECTEN EN HOGERE WAARDEN

Ten gevolge van het verkeer op de rijksweg A59 wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB op de gevels van de woningen overschreden (zie onderstaande kaartbeelden). Door de gemeente 's-Hertogenbosch wordt voor deze woningen een hogere waarde procedure doorlopen. In onderstaand overzicht is een overzicht van de aan te vragen hogere waarde weergegeven;

  • Blok 1 t/m 7 ten hoogste 53 dB*/**
  • Blok 8 en 9 ten hoogste 51 dB*

* waarde na aftrek op basis van artikel 110g uit de Wet geluidhinder

** voor de gevelbelastingen op alle woningen, zie akoestisch rapport door ingenieursbureau DPA Cauberg –Huygen van 30 mei 2016 met kenmerk 20151522-04.

Aan de noordzijde van het plangebied wordt de maximaal te ontheffen waarde van 53 dB overschreden op de noord- en/of oostgevels van een aantal woningen (zie onderstaande kaartbeelden). Dit betekent dat de betreffende geveldelen 'doof' uitgevoerd dienen te worden. Conform de Wet geluidhinder behoeft een 'dove' gevel niet getoetst te worden. Een dove gevel is een gevel zonder te openen delen (ramen en deuren). In onderstaand overzicht is een overzicht weergegeven welk geveldelen 'doof' uitgevoerd dienen te worden.

  • Blok 1 (woningen A01 t/m A11): 3e bouwlaag noord- en oostgevel
  • Blok 2 (woningen B01 t/m B09): 3e bouwlaag noordgevel
  • Woning E01: 3e bouwlaag van noord- en oostgevel

De onderliggende berekeningen zijn te vinden in het separaat bijgevoegde akoestische rapport van DPA Cauberg-Huygen B.V. van 30 mei 2016 met referentienummer 20151522-04.

Hieronder volgt een overzicht voor welke geveldelen er een hogere waarde procedure moet worden gevoerd en welke geveldelen er doof dienen te worden uitgevoerd. Indien woningen onverhoopt nog licht verschuiven of qua typologie wijzigen ten opzichte van deze figuren, blijven uiteraard deze verplichtingen gelden voor de betreffende geveldelen en bouwlagen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002254-1401_0023.jpg"

BLOK 1:

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002254-1401_0024.png"

BLOK 2:

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002254-1401_0025.png"

BLOK 3 en 4:

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002254-1401_0026.png"

BLOK 5:

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002254-1401_0027.png"

BLOK 6 en 7:

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002254-1401_0028.png"

BLOK 8 en 9:

afbeelding "i_NL.IMRO.0796.0002254-1401_0029.png"