Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2020
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.0847.BP02020010-OW01
1 Inleidende regels
 
Artikel 1 Begrippen
 
1.1.1 Plan
Het bestemmingsplan parapluplan huisvesting arbeidsmigranten 2020 met
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020010-OW01 van de gemeente Someren.
 
1.1.2 Bestemmingsplan
De geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels.
 
1.1.3 Verbeelding
De kaart, waarop de bestemmingen en aanduidingen van de gronden die in het
plangebied zijn gelegen, zijn aangegeven.
  
Artikel 2 Wijze van meten
 
Dit plan heeft betrekking op het herzien van een gedeelte van de regels van:
 
- het bestemmingsplan "Achterbroek 6 en 24" van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 28 september 2011 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011004-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Broekstraat 9, Someren’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 31 augustus 2011 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011005-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Witvrouwenbergweg’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 31 oktober 2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013006-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein ‘t Vaartje’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van Someren op 26-2-2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02012014-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein ’t Vaartje I, Someren-Eind’ van de gemeente Someren,
zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 27 juni 2012 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011015-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Berkeindje/Vaarsehoefweg’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van Someren op 28 januari 2016 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02014007-VS01;
 
- het bestemmingsplan ’Boerenkamplaan’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 28 september 2011 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011009-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Boerenkamplaan ongenummerd’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op P.M. met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02020002-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Boerenkamplaan 22c’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 12 november 2019 identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02019014-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Boerenkamplaan 23, Someren’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 12 september 2019 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02019002-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Boerenkamplaan 83-83’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 20 maart 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018002-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Boerenkamplaan tussen 91 en 93 te Someren-Eind’ van de gemeente
Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 19 december 2012 met
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02012010-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Brim IV’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 24 april 2010 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02020005-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Brimweg 10 Someren’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 28 mei 2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02012012-VS01-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Broekkant 4-5’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 25 september 2013 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02012007-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Brugstraat 9a’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 16 december 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013007-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Brugstraat 12, Someren-Eind’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 29 januari 2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013001-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Buitengebied Someren, Deelgebied 1’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 20 november 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02017002-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Buitengebied Someren, Deelgebied 2’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 5 maart 2020 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018021-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Someren Buitengebied’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 29 juni 2011 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011002-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Buitengebied Someren (2011), eerste partiële herziening’ van de
gemeente Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 25 september 2014
met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02014001-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2013’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 26 juni 2013 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02012005-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 21 april 2016 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP2011022-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘De Hoof 2009’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 29 januari 2011 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02020006-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘De Hoof 7’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 19 april 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02017008-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Driehoekstraat 8 en Michelslaan 25’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 27 november 2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011011-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Eindje 6 en omgeving’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 9 mei 2019 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02019007-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Esdoornstraat 66, 68, 70 en 72’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 28 juni 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018010-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Floreffestraat 66’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 25 februari 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02017015-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Gelderselaan 17’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 26 oktober 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02017006-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Glastuinbouwgebied Kievitsakker 2015’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 28 januari 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02015007-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Groote Hoeven’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 25 februari 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02017005-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Heikantstraat 35 en Dellerweg 30’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 28 mei 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013008-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Hoeksestraat (ong)’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 26 oktober 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02016016-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Hoijserstraat 13’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 23 april 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02014003-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Hollestraat 3 en ong’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 27 juni 2019 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018014-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Hollestraat 21’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 19 mei 2020 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02020004-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Hollestraat 28’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 20 juni 2011 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02010021-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Houtbroekdijk 30’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 30 mei 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02010020-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2014, Houtbroekstraat 8’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 29 januari 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02014005-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Houtbroekstraat 9’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 28 mei 2014 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02011012-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kerkendijk-Michelslaan’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 29 juni 2016 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02010015-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kerkendijk 60’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 29 mei 2013 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02012008-
VS01;’
 
- het bestemmingsplan ‘Kerkendijk 72-76’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 21 juli 2016 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018012-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kerkendijk 80’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 27 maart 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP2017018-VS01 ;
 
- het bestemmingsplan ‘Kerkendijk 94a en Kerkendijk 134-138’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 30 juni 2016met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011012-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Someren 2015’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 25 februari 2016 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP2015011-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kerkendijk 138a’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 27 maart 2012 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011013-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kerkendijk 158 Someren’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van Someren op 25 september 2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013021-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 30’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 29 juni 2017 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02061012-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kerkstraat 70’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 12 september 2019 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02019006-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kievitstraat 29’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 21 juni 2016 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02015004-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kuilerstraat 25’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 24 april 2013 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013003-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Kuilerstraat 25, woningsplitsing’’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 26 november 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02014001-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Laan ten Boomen Lierop’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van Someren op 27 maart 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02015013-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Wijzigingsplan ‘Buitengebied Someren, wijziging Laan ten Boomen 30’ van
de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 28 november
2017 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP020170122-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Laan ten Boomen (naast 31) van de gemeente Someren, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van Someren op 16 juli 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02012020-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Laarstraat 5’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 28 juni 2015 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02015001-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Lage Akkerweg’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 30 oktober 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013012-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Landgoed De Heihorsten’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van Someren op 10 maart 2011 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02010008-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Landgoed De Heihorsten herziening 2013’ van de gemeente Someren,
zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 26 juni 2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013019-VS01;
11/310
 
- het bestemmingsplan ‘Lierop’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 27 oktober 2010 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02010012-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Lieropsedijk 11’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 29 november 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018009-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Lieropsedijk 28 en 47’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 5 mei 2011 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02010014-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Limburglaan 16 Someren-Heide’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 26 maart 2019 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02019001-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Limburglaan 25 en Kraaiendijk 35’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op ’19 april 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02014008-VS02;
 
- het bestemmingsplan ‘Loovehof’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 23 februari 2011 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011011-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Moorsel 1’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 24 april 2013 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02012006-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Moorsel 3 van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 4 september 2013 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02012017-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Moorsel 7’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 23 april 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011014-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Someren-Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34’ van de
gemeente Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 19 december 2012
met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02012015-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Nieuwendijk 126’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 7 maart 2013 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02012001-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Nieuwendijk 143’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 27 maart 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02017019-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Buitengebied Someren wijziging Oude Goorenweg 5’ van de gemeente
Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 29 november 2013 met
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02013010-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Parapluplan NAF-beleid’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 28 juni 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02017004-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Ploegstraat 59, Hoijserstraat 19 en Vaarsehoefweg 22’ van de gemeente
Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 30 augustus 2018 met
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02018005-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Recreatieve zone De Heihorsten’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 26 juni 2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02010023-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Recreatieve zone De Heihorsten, wijziging Provincialeweg 9’ van de
gemeente Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 27 januari 2015 met
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02013003-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Reststroken 2017’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 29 november 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018015-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Ruiter 10’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 28 januari 2016 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02014001-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Ruiter 17 Someren en Hollestraat ong. Someren’ van de gemeente
Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 20 juni 2011 met
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02010022-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Ruiter 20’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 28 september 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02017003-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte Winkelstraat ong. van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 29 juni 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02016019-VS01;
13/310
  
- het bestemmingsplan ‘Ruitersport Het Keelven’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van Someren op 12 november 2012 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02012008-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Smulderslaan 51’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 5 juli 2011 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02010016-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Someren-Dorp’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 27 maart 2016 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02010013-VS01;
  
- het bestemmingsplan ‘Someren-Dorp, Witvrouwenbergweg 12, Geldersestraat 11 en Dorpsweg 3’
van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 17 december
2014 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02014012-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Someren-Eind’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 27 juni 2012 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02011010-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Someren-Heide’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 28 september 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02010016-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Herziening Someren-Heide Zuid’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 10 oktober 2019 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02019005-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Somerdaal’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 11 december 2019 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018011-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Somerense Vennen, Centrumvoorziening’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 26 juni 2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013002-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Stalmansweg 9-11’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 21 februari 2013 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02012002-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘St. Antoniushof Someren-Eind’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 9 mei 2019 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018018-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Lierop’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 24 februari 2010 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02009001-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Uitbreiding Lierop fase III’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van Someren op 1 juni 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02016021-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte woning Vaarselstraat ong tussen 48 en 54’ van de
gemeente Someren, zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 26 november 2015
met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02014006-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Veegplan gemeente Someren 2015’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 25 februari 2016 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP2015003-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Veegplan II gemeente Someren 2016’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 30 juli 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02016002-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Veegplan III gemeente Someren 2017’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 22 februari 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02016003-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Veegplan IV gemeente Someren 2016’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 29 juni 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02016022-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Veegplan V gemeente Someren 2017’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 25 januari 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02017008-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Veegplan VI gemeente Someren 2018’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 19 december 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018006-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Veegplan VII gemeente Someren 2018’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 19 september 2019 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018019-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Veegplan VIII gemeente Someren 2019’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op P.M. met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018022-VS01;
15/310
 
- het bestemmingsplan ‘Verkochte reststroken 201’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld
door de gemeenteraad van Someren op 28 januari 2016 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02014004-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Vinken-Loostreeplaan’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door
de gemeenteraad van Someren op 30 maart 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02016011-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Vogelasiel Someren’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 20 december 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02016007-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Voormalige Pauluskerklocatie’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 25 juni 2018 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018003-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Voormalige Paulusschoollocatie’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 28 juni 2016 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02018004-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Waterdael III’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 10 juni 2010 met identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02013015-
VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5’ van de gemeente Someren,
zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 10 juni 2010 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013004-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 21’ van de gemeente Someren,
zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 25 september 2015 met
identificatienummer NL.IMRO.0847.BP02013005-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Ruimte voor Ruimte-woning Winkelstraat ong’ van de gemeente Someren,
zoals vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 29 juni 2017 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP0206019-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Woonwagenlocatie Muldersweg’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 28 mei 2015 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02014010-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Twee woningen Zandstraat te Someren’ van de gemeente Someren, zoals
vastgesteld door de gemeenteraad van Someren op 29 januari 2014 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02011008-VS01;
 
- het bestemmingsplan ‘Zandstraat 99’ van de gemeente Someren, zoals vastgesteld door de
gemeenteraad van Someren op 7 december 2016 met identificatienummer
NL.IMRO.0847.BP02013017-VS01;
 
- De overige regels en bijlagen behorende bij de bestemmingsplannen ‘Achterbroek 6 en 24’,
‘Bedrijventerrein Broekstraat 9, Someren’, ‘Bedrijventerrein Witvrouwenbergweg, ‘Bedrijventerrein
‘t Vaartje’, ‘Bedrijventerrein ’t Vaartje I, Someren-Eind, ‘Berkeindje/Vaarsehoefweg’,
‘Boerenkamplaan’, Boerenkamplaan ongenummerd’, ‘Boerenkamplaan 22c’, ‘Boerenkamplaan 23,
Someren’, ’Boerenkamplaan tussen 91 en 93 te Someren-Eind’, ‘Brim IV’, ‘Brimweg 10 Someren’,
‘Broekkant 4-5’, ‘Brugstraat 9a’, ‘Brugstraat 12, Someren-Eind’, ‘Buitengebied Someren,
Deelgebied 1’, ‘Buitengebied Someren, Deelgebied 2’, ‘Someren Buitengebied’, ‘Buitengebied
Someren (2011), eerste partiële herziening’, ‘Buitengebied 2013’, ‘Buitengebied 2014’, ‘De Hoof
2009’, ‘De Hoof 7’, ‘Driehoekstraat 8 en Michelslaan 25’, ‘Eindje 6 en omgeving’, ‘Esdoornstraat 66,
68, 70 en 72’, ‘Floreffestraat 66’, ‘Gelderselaan 17’, ‘Glastuinbouwgebied Kievitsakker 2015’,
‘Groote Hoeven’, ‘Heikantstraat 35 en Dellerweg 30’, ‘Hoeksestraat (ong)’, ‘Hoijserstraat 13’,
‘Hollestraat 3 en ong’, ‘Hollestraat 21’, ‘Hollestraat 28’, ‘Houtbroekdijk 30’, ‘Buitengebied 2014
herziening, Houtbroekstraat 8’, ‘Houtbroekstraat 9’, ‘Kerkendijk-Michelslaan’, ‘Kerkendijk 60’,
‘Kerkendijk 72-76’, ‘Kerkendijk 80’, ‘Kerkendijk 94a en Kerkendijk 134-138’, ‘Kerkendijk 138a’,
‘Kerkendijk 158 Someren’, ‘Kerkstraat 30’, ‘Kerkstraat 70’, ‘Kievitstraat 29’, ‘Kuilerstraat 25’,
‘Kuilerstraat 25, woningsplitsing’, ‘Laan ten Boomen Lierop’, ‘Wijzigingsplan ‘Buitengebied
Someren’, wijziging Laan ten Boomen 30’, ‘Laan ten Boomen (naast 31)’, ‘Laarstraat 5’, ‘Lage
Akkerweg’, ‘Landgoed De Heihorsten’, ‘Landgoed De Heihorsten herziening 2013’, ‘Lierop’,
“Lieropsedijk 11’, ‘Lieropsedijk 28 en 47’, ‘Limburglaan 16 Someren-heide’, ‘Limburglaan 25 en
Kraaiendijk 35, tweede vaststelling’, ‘Loovehof’, ‘Moorsel 1’, ‘Moorsel 3’, ‘Moorsel 7’, ‘Someren-
Eind, multifunctionele accommodatie Nieuwendijk 34’, ‘Nieuwendijk 126’, ‘Nieuwendijk 143’,
‘Buitengebied Someren wijziging Oude Goorenweg 5’, ‘Parapluplan NAF-beleid’, ‘Ploegstraat 59,
Hoijserstraat 19 en Vaarsehoefweg 22’, ‘Recreatieve zone De Heihorsten’, ‘Recreatieve zone De
Heihorsten, wijziging Provincialeweg 9’, ‘Reststroken 2017’, ‘Ruiter 10’, ‘Ruiter 17 en Hollestraat
ong. Someren’, ‘Ruiter 20’, ‘Ruimte voor Ruimte Winkelstraat ong’, ‘Ruitersport Het Keelven’,
‘Smulderslaan 51’, ‘Someren-Dorp’, ‘Someren-Dorp, Witvrouwenbergweg 12, Gelderstraat en
Dorpsweg 3’, ‘Someren-Eind’, ‘Someren-Heide’, Herziening Someren-Heide Zuid’, ‘Somerdaal’,
‘Somerense Vennen, Centrumvoorziening’, ‘Stalmansweg’, ‘St. Antoniushof Someren-Eind’,
‘Uitbreiding Lierop’, ‘Uitbreiding Lierop fase III’, ‘Ruimte voor Ruimte woning Vaarselstraat ong
tussen 48 en 54’, ‘’Veegplan gemeente Someren 2015’, ‘Veegplan II gemeente Someren 2016’,
‘Veegplan III gemeente Someren 2017’, ‘Veegplan IV gemeente Someren 2016’, ‘Veegplan V
gemeente Someren 2017’, ‘Veegplan VI gemeente Someren 2018’, ‘Veegplan VII gemeente
Someren 2018’, ‘Veegplan VIII gemeente Someren 2019’, ‘Verkochte reststroken 2014’, ‘Vinken-
Loostreeplaan’, ‘Vogelasiel Someren’, ‘Voormalige Pauluskerklocatie’, ‘Voormalige
Paulusschoollocatie’, ‘Waterdael III”, ‘Waterdael III, herziening Boerenkamplaan 5’, ‘Waterdael III,
herziening Boerenkamplaan 21’, ‘Ruimte voor Ruimte-woning Winkelstraat (ong)’,
‘Woonwagenlocatie Muldersweg’, ‘Twee woningen Zandstraat te Someren’, ‘Zandstraat 99’,
blijven onverkort en ongewijzigd van toepassing.
 
2 Bestemmingsregels
 
Artikel 3
 
Artikel 3.1 Herziening regels bestemmingsplan Achterbroek 6 en 24
 
NL.IMRO.0847.BP02011004-VS01
 
Toevoegen aan artikel 2 Begripsbepalingen
 
Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Vervangen in artikel 2 Begripsbepalingen
 
Huishouden
Een aantal door eerstegraads familie- of vergelijkbare band aan elkaar gerelateerde personen, dat
gezamenlijk één eenheid vormt en als zodanig ook gebruik maakt van dezelfde
gemeenschappelijke voorzieningen en de gezamenlijke toegang in één wooneenheid (zoals een
gezin, een gezin met inwonende familieleden of een woongroep).
door
 
Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Woning
Een (gedeelte van een) gebouw dat met noodzakelijke vergunning gerealiseerd is met de
doelstelling om één huishouden te huisvesten.
door
 
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.2 Herziening regels bestemmingsplan Bedrijventerrein Broekstraat 9, Someren
 
NL.IMRO.0847.BP02011005-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
 
Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf
Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
SNF
Stichting Normering Flexwonen
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
Woning
Een (gedeelte van een) gebouw dat met noodzakelijke vergunning gerealiseerd is met de
doelstelling om één huishouden te huisvesten.
door
 
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
Hernummeren in Artikel 3 bedrijventerrein in Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
3.1 sub a ten behoeve van bedrijven welke niet voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten, met
dien verstande, dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met
de toegelaten milieucategorieën 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2.
door
 
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
3.5.1 Milieucategorie
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
3.1 sub a ten behoeve van bedrijven welke niet voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten, met
dien verstande, dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met
de toegelaten milieucategorieën 2, 3.1, 3.2, 4.1 en 4.2.
 
Toevoegen aan Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
3.5.2 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een bedrijfswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De bedrijfswoning mag alleen bewoond worden door de personen die ook ter plaatse werkzaam
zijn;
3. De bedrijfswoning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Als parkeren op eigen terrein niet (volledig)
mogelijk is, dient door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau te worden aangetoond dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
5. In een straat mogen maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning, waarbij
de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar gesitueerd mogen zijn,
waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
6. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
7. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers)
 
Artikel 3.3 Herziening regels Bedrijventerrein Witvrouwenbergweg
 
NL.IMRO.0847.BP02013006-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
 
1.52 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.53 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.54 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.55 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
1.32 huishouden
Één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
 
1.32 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.49 Woning
Één complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
 
1.49 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 6.1 Wonen in Artikel 6.1 bestemmingsomschrijving
 
6.1 Bestemmingsomschrijving
a. woondoeleinden;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
a. Wonen
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Toevoegen Artikel 6.6 Afwijken van de gebruiksregels
 
6.6 Afwijken van de gebruiksregels
 
6.6.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.4 Herziening regels Bedrijventerrein ’t Vaartje
 
NL.IMRO.0847.BP02012014-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begripsbepalingen
 
1.93 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.94 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.95 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.96 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.97 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
1.91 Woning
Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden
door
 
1.91 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
Hernummeren in Artikel 3 Bedrijventerrein in artikel 3.6 Afwijken van de gebruiksregels
 
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
3.1 onder a ten behoeve van bedrijven welke niet voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande, dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn
met de toegelaten milieucategorieën 2 en/of 3.1 en/of 3.2.
door
 
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
 
3.6.1 Milieucategorie
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
3.1 onder a ten behoeve van bedrijven welke niet voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande, dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn
met de toegelaten milieucategorieën 2 en/of 3.1 en/of 3.2.
 
Toevoegen aan artikel 3.6 Afwijken van gebruiksregels
 
3.6.2 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een bedrijfswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De bedrijfswoning mag alleen bewoond worden door de personen die ook ter plaatse werkzaam
zijn;
3. De bedrijfswoning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Als parkeren op eigen terrein niet (volledig)
mogelijk is, dient door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau te worden aangetoond dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
5. In een straat mogen maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning, waarbij
de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar gesitueerd mogen zijn,
waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
6. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
7. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers)
 
Vervangen in Artikel 5 Wonen in 5.1 Bestemmingsomschrijving
a. woondoeleinden;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
c. Wonen
d. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Artikel 3.5 Herziening regels Bedrijventerrein ’t Vaartje I, Someren-Eind
 
Nl.IMRO.0847.BP02011015-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begripsbepalingen
 
Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
SNF
Stichting Normering Flexwonen
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
Woning
Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden
door
 
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
Hernummeren in Artikel 3 Bedrijventerrein in artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
3.1 sub a en b ten behoeve van bedrijven welke niet voorkomen in de Staat van
bedrijfsactiviteiten, met dien verstande, dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving
gelijk te stellen zijn met de toegelaten milieucategorieën 2 en/of 3.1.
door
 
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
3.5.1 Milieucategorie
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
3.1 onder a ten behoeve van bedrijven welke niet voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten,
met dien verstande, dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn
met de toegelaten milieucategorieën 2 en/of 3.1 en/of 3.2.
 
Toevoegen aan artikel 3.5 Afwijken van gebruiksregels
 
3.5.2 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een bedrijfswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De bedrijfswoning mag alleen bewoond worden door de personen die ook ter plaatse werkzaam
zijn;
3. De bedrijfswoning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Als parkeren op eigen terrein niet (volledig)
mogelijk is, dient door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau te worden aangetoond dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
5. In een straat mogen maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn,
waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
6. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
7. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers)
 
Artikel 3.6 Herziening regels Berkeindje/Vaarsehoefweg
 
NL.IMRO.BP02014007-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
 
1.117 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.118 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.119 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.120 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.121 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
1.115 Wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf
door
 
1.115 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.116 Woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
 
1.116 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
Toevoegen in Artikel 4 Wonen aan 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
4.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.7 Herziening regels Boerenkamplaan
 
NL.IMRO.0847.BP02011009-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
 
1.54 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.55 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.56 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.57 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
1.30 huishouden
een aantal aan elkaar door familie-of daarmee gelijk te stellen band gerelateerde personen, dat
gezamelijk één eenheid vormt en als zodanig ook gebruik maakt van dezelfde voorzieningen in één
woning (bijvoorbeeld een gezin, een gezin met inwonende ouders of een woongroep);
door
 
1.30 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.51 woning
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden;
door
 
1.51 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen aan Artikel 5 Wonen
 
5.6 Afwijken van de gebruiksregels
 
5.6.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.8 Herziening regels Boerenkamplaan 22c
 
NL.IMRO.0847.BP02019014-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
 
1.50 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.51 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.52 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.53 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
1.29 huishouden
een aantal aan elkaar door familie-of daarmee gelijk te stellen band gerelateerde personen, dat
gezamelijk één eenheid vormt en als zodanig ook gebruik maakt van dezelfde voorzieningen in één
woning (bijvoorbeeld een gezin, een gezin met inwonende ouders of een woongroep);
door
 
1.29 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.48 woning
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden;
door
 
1.48 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen aan Artikel 3 Wonen
 
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
 
3.6.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.9 Herziening regels Boerenkamplaan 23, Someren
 
NL.IMRO.0847.BP02019002-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
 
Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden;
door
 
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen-1 in Artikel 4.1 Bestemmingsomschrijving
a. woondoeleinden;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
a. Wonen
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Vervangen artikel 4.6 Afwijken van gebruiksregels
 
4.6 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
4.5 onder c en toestaan dat er van het maximum aantal arbeidsmigranten dat in een woning woont
afgeweken kan worden, mits:
a. Het maximum aantal huisvestingsplaatsen in een woning mag niet meer bedragen dan 10.
b. Het woonoppervlak per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 12 m2.
c. Het slaapvertrek per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 6 m2.
d. Aan gezamenlijke voorzieningen dient minimaal aanwezig te zijn:
1. een volwaardige keuken per 8 huisvestingsplaatsen;
2. een douche-/badruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
3. een toiletruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
met dien verstande dat naar boven afgerond dient te worden.
e. Op eigen terrein dient minimaal 1 parkeerplaats per 3 huisvestingsplaatsen aanwezig te zijn,
met dien verstande dat naar boven afgerond dient te worden.
door
 
4.6 Afwijken van de gebruiksregels
 
4.6.1 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.10 Herziening regels Boerenkamplaan 83-85
 
NL.IMRO.0847.BP02018002-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
 
1.72 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.73 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.74 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.75 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
1.31 Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
 
1.31 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.70 Woning/ wooneenheid
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.70 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen-1 in Artikel 4.1 Bestemmingsomschrijving
a. Bewoning
door
a. Wonen
 
Toevoegen aan Artikel 4.5 Afwijken van gebruiksregels
4.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning voor arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.11 Herziening regels Boerenkamplaan tussen 91 en 93 te Someren-Eind
 
NL.IMRO.0847.BP02012010-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden, waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Wonen in 3.1.1. Bestemmingsomschrijving
1. Bewoning
door
1. Wonen
 
Toevoegen aan Artikel 3 Wonen
 
3.3 Afwijken van de gebruiksregels
3.3.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.12 Herziening regels Brim IV
 
NL.IMRO.0847.BP02020005-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
1.38 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.39 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.40 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.41 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
1.42 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.36 woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden;
door
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 5 Wonen aan artikel 5.6 Ontheffing van de gebruiksregels
5.6.3 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.13 Herziening regels Brimweg 10 Someren
 
NL.IMRO.0847.BP02012012-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
1.52 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.53 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.54 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
1.55 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.20 bewoning
het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt;
door
1.20 bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.51 woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen;
door
1.51 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 4 Wonen aan 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.15 Herziening regels Broekkant 4-5
 
NL.IMRO.0847.BP02012007-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
Bewoning
het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt;
door
bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Wonen
Het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen;
door
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 4 Wonen aan 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
4.5.6 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.16 Herziening regels Brugstraat 9a
 
NL.IMRO.0847.BP02013007-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
1.74 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.75 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.76 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.27 Bewoning:
het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.27 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.71 Woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen;
door
1.71 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
1.72 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.72 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Toevoegen in Artikel 3 Wonen aan 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.17 Herziening regels Brugstraat 12, Someren-Eind
 
NL.IMRO.0847.BP02013001-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft..
Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
Woning/wooneenheid
een (gedeelte) van een gebouw dan dient voor de zelfstandige huisvesting van één huishouden.
door
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.18 Herziening regels Buitengebied Someren – Deelgebied 1
 
NL.IMRO.0847.BP02017002-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
1.187 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.19 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.19 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.46 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.46 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.95 huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
door
1.95 huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.179 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.179 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.181 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.181 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Agrarisch- Agrarisch bedrijf in artikel 4.5 afwijken van de gebruiksregels
4.5.5 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 4.4.1 onder j , ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 30.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de vollegrondstuinbouw
voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken van het aantal
maximaal te huisvesten personen;
m.zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen
is niet toegestaan.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1. de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
3. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na beëindiging van
het gebruik worden verwijderd.
door
4.5.5 Huisvesting in het buitengebied bij het agrarisch bedrijf
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen artikel 4.5 afwijken van de gebruiksregels
4.5.17 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Toevoegen in Artikel 16 Wonen aan artikel 16.5 Afwijken van de gebruiksregels
16.5.9 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.19 Herziening regels Buitengebied Someren – Deelgebied 2
 
NL.IMRO.0847.BP02018021-VS01
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.17 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.17 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.97 huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
door
1.97 huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 4 Agrarisch- Agrarisch bedrijf in artikel 4.5 afwijken van de gebruiksregels
4.5.3 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
artikel 4.4.1h ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers in
een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen
tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de
volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder sub e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder sub e genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bedrijfsbestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 34.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking van het bepaalde in sub d en sub g kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken
van het aantal maximaal te huisvesten personen;
m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1. de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
3. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na beëindiging van
het gebruik worden verwijderd.
door
4.5.3 Huisvesting in het buitengebied bij het agrarisch bedrijf
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
89 Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen artikel 4.5 afwijken van de gebruiksregels
4.5.15 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Vervangen in Artikel 5 Agrarisch – Glastuinbouw in Artikel 5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.1 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
artikel 5.4.1h voor de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers in een
bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen
tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de
volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald is sub e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder sub e genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bedrijfsbestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 34.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking van het bepaalde in sub d en sub g kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken
van het aantal maximaal te huisvesten personen;
m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1. de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
3. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na beëindiging van
het gebruik worden verwijderd.
door
5.5.1 Huisvesting in het buitengebied bij het agrarisch bedrijf
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen artikel 5.5 afwijken van de gebruiksregels
5.5.2 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Vervalt in Artikel 18 Wonen
18.4.3 Bewoning anders dan door een huishouden
In afwijking van wonen van een huishouden in een woning als bedoeld in artikel 18.1 in
samenhang met de begripsomschrijving van een huishouden zoals opgenomen in artikel 1.97 is het
toegestaan om een woning te bewonen anders dan door een huishouden. Hierbij gelden de
volgende bepalingen:
a. Het is toegestaan om maximaal 4 personen te huisvesten in één woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervangen in artikel 18.5 Afwijken van de gebruiksregels
18.5.10 Bewoning door arbeidsmigranten Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning
verlenen voor afwijking van het bepaalde in artikel 18.4.1i voor de bewoning door
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in de bestaande woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
door
18.5.10 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.20 Herziening regels Someren buitengebied
 
NL.IMRO.0847.BP02011002-VS02
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
SNF
Stichting Normering Flexwonen
Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door:
Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Agrarisch- Agrarisch bedrijf Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.1 Huisvesting tijdelijke werknemers
1. Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan ten behoeve van de
structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande
of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in
woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende specifieke
randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het betreffende
agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB.
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die binnen het bedrijf, waar ze gehuisvest
zijn, werkzaamheden verrichten.
3. Bij huisvesting in een woning of bedrijfsgebouw dient per persoon tenminste 12m²
woonoppervlak beschikbaar te zijn. Er mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest.
4. Huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar .
5. Na afloop van de termijn dienen deze verblijven te worden verwijderd.
6. Per woonunit van 20m² mogen maximaal vier personen worden gehuisvest, dit is exclusief een
minimum van gemeenschappelijke leef- en woonruimte van 5m² per persoon.
7. De (nok)hoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹.
8. De onder 4 genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het bestemmingsvlak.
9. Per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats op eigen terrein beschikbaar te
zijn. Het totale aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond.
2. Aan de omgevingsvergunning wordt het voorschrift verbonden dat deze wordt ingetrokken
indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is.
Huisvesting in het buitengebied bij het agrarisch bedrijf.
door
4.5.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen artikel 4.5 afwijken van de gebruiksregels
4.5.7 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Vervangen in Artikel 21 Wonen in 21.1 Bestemmingsomschrijving
1. Bewoning
door
1. Wonen
 
Toevoegen aan artikel 21.5 Afwijken van de gebruiksregels
21.5.5. Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.21 Herziening regels Buitengebied Someren (2011), eerste partiële herziening
 
NL.IMRO.0847.BP02014001-VS01
 
Vervalt in artikel 4.5.1 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 4.4. onder 1, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen
in niet toegestaan;
d. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
e. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
f. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
g. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
h. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
i. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3m¹;
j. de onder e. genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
k. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 34.1;
l. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
m.in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de vollegrondstuinbouw
voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken van het aantal
maximaal te huisvesten personen.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1. de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
3. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na beëindiging van
het gebruik worden verwijderd.
 
Artikel 3.22 Herziening regels Buitengebied 2013
 
NL.IMRO.0847.BP02012005-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
1.175 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.176 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.20 arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.20 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.45 bewoning
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.45 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.169 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.169 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.170 Woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.170 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Agrarisch – Agrarisch bedrijf in Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.2 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 4.4.1, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers in
een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen
tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de
volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e. genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 32.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de vollegrondstuinbouw
voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken van het aantal
maximaal te huisvesten personen.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. deze wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte
niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
c. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers alles in de
originele staat wordt teruggebracht.
door:
4.5.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen artikel 4.5 afwijken van de gebruiksregels
 
4.5.8 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
personen;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Toevoegen in Artikel 19 Wonen aan artikel 19.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
19.5.5. Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
personen;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.23 Herziening regels Buitengebied 2014
 
NL.IMRO.0847.BP02013022-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
 
1.178 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.179 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
1.20 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.20 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.46 bewoning
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.46 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.169 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.169 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.170 Woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.170 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
Vervangen in Artikel 4 Agrarisch –Agrarisch bedrijf in Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
4.5.2 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 4.4.1 onder f, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c .bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e. genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 23.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de vollegrondstuinbouw
voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken van het aantal
maximaal te huisvesten personen;
m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan.
 
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1. de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
3. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na beëindiging van
het gebruik worden verwijderd.
door
 
4.5.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen artikel 4.5 afwijken van de gebruiksregels
 
4.5.8 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
personen;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
Toevoegen in Artikel 9 Wonen aan artikel 9.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
9.5.5. Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
personen;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.24 Herziening regels De Hoof 2009
 
NL.IMRO.0847.BP02020006-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
 
35. Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
Woning/wooneenheid
 
34. Een (gedeelte van een) gebouw, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan
één huishouden.
door
 
34. Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden
 
Artikel 3.25 Herziening regels De Hoof 7
 
NL.IMRO.0847.BP02017018-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
 
1.60 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.61 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.62 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.63 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
 
1.57 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
 
1.57 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.59 Woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
 
1.59 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
Toevoegen in Artikel 5 Wonen aan artikel 5.5 Afwijken van de gebruiksregels
 
5.5.4. Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.26 Herziening regels Driehoekstraat 8 en Michelslaan 25
 
NL.IMRO.0847.BP02011011-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
1.77 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.78 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.79 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.31 bewoning
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt;
door
1.31 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.75 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.75 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.76 Woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.76 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Agrarisch- Agrarisch bedrijf in Artikel 4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.4. Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 4.4.1, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers in
een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen
tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de
volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning dient per persoon 12 m2 woonoppervlak beschikbaar te zijn en
mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw dient per persoon 10 m2 beschikbaar te zijn;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit van 20 m² mogen maximaal vier personen worden gehuisvest, dit is exclusief een
minimum van gemeenschappelijke leef- en woonruimte van 5 m² per persoon;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e. genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 13.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
l. deze wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte
niet meer aanwezig is;
m. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
n. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers alles in de
originele staat wordt teruggebracht.
door
4.4.4 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
81/310
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9 Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen aan Artikel 4.4 Specifieke gebruiksregels
4.4.5 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
personen;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Toevoegen in Artikel 5 Wonen aan artikel 5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.5. Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
personen;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.27 Herziening regels Eindje 6 en omgeving
 
NL.IMRO.0847.BP02018007-VS01
 
Toevoegen aan artikel 1 Begrippen
1.111 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.112 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.37 bewoning:
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt;
door
1.37 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.69 huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
door
1.69 huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.75 wonen:
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.75 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.108 Woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.108 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Agrarisch- Agrarisch bedrijf in Artikel 3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.2 Huisvestiging van arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 3.4.1 onder f ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens.
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e. genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel17.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de vollegrondstuinbouw
voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken van het aantal
maximaal te huisvesten personen;
m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan.
door
3.4.2 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen artikel 3.5 afwijken van de gebruiksregels
3.5.3 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
personen;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.28 Herziening regels Esdoornstraat 66, 68, 70 en 72
 
NL.IMRO.0847.BP02018010-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.39 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.40 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.41 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.42 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.25 huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
1.25 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.38 woning
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.38 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Wonen in Artikel 3.1 Bestemmingsomschrijving
a. woondoeleinden in levensloopbestendige woningen;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
a. wonen in levensloopbestendige woningen;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Toevoegen aan Artikel 3 Wonen
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
3.6.1 Huisvesting Arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake
deskundig onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.29 Herziening regels Floreffestraat 66
 
NL.IMRO.0847.BO02017015-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
50. Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
51. Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf
52. SNF
Stichting Normering Flexwonen
53. Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
37. huishouden
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
37. Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
49. woning
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
49. Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Wonen in Artikel 3.1 Bestemmingsomschrijving
a. woondoeleinden, in de vorm van huisvesting van huishoudens in woningen;
b aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
a. wonen, in de vorm van huisvesting van huishoudens in woningen;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Toevoegen Artikel 3 Wonen
3.7 Afwijken van de gebruiksregels
3.7.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake
deskundig onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.30 Herziening regels Gelderselaan 17
 
NL.IMRO.0847.BP02017006-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.70. Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.71 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.72 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.19 bewoning
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt;
door
1.19 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf
 
1.67 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf;
door
1.67 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.68 woning
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.68 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 4 Wonen aan Artikel 4.4.3 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.3 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
Bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.31 Herziening regels Glastuinbouwgebied Kievitsakker 2015
 
NL.IMRO.0847.BP02015007-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.178 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.179 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.20 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
door
1.20 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven
 
1.46 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.46 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf
 
1.171 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.171 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
1.172 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.172 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Agrarisch-Glastuinbouw in Artikel 4.7 Afwijken van de gebruiksregels
4.7.1 Huisvesting tijdelijke werknemers
Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het plan ten behoeve van de structurele
of tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct
vergunbare bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)
caravans of vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende specifieke randvoorwaarden:
a. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het betreffende
agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die binnen het bedrijf, waar ze gehuisvest
zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. Huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m;
i. de onder e genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het bouwvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 18.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats op eigen terrein beschikbaar te
zijn. Het totale aantal parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde gebouwen
is niet toegestaan.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1.de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2.binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
3.na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na beëindiging van
het gebruik worden verwijderd.
door
4.7.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen aan Artikel 4.7 Specifieke gebruiksregels
4.7.2 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
Bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.32 Herziening regels Groote Hoeven
 
NL.IMRO.0847.BP02017005-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.49 Arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.50 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.51 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs, of plattelands-) woning.
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
1.18 Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.18 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf
 
1.35 Huishouden
Eén persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
1.35 Huishouden
Één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.48 Woning/wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.48 Woning/wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Wonen in Artikel 3.1 Bestemmingsomschrijving
a. woondoeleinden, in de vorm van woningen;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
a. wonen, in de vorm van woningen;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Toevoegen Artikel 8.6 Afwijken van de gebruiksregels
8.6.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake
deskundig onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.33 Herziening regels Heikantstraat 35 en Dellerweg 30
 
NL.IMRO.0847.BP02013008-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.40 Huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.39 woning / wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen
door
1.39 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.34 Herziening regels Heikantstraat – Dellerweg – Ruiter 2010
 
NL.IMRO.0847.BP02011001-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf heeft.
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
en daarbij een economisch-consumptieve eenheid vormen.
SNF
Stichting Normering Flexwonen
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
Bewoning:
Het verblijf c.q. gebruik als woonruim inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt
door
bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Woning:
Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 7 Wonen in 7.1 Bestemmingsomschrijving
a. woondoeleinden, ter plaatse van de woning(en) met bijbehorende bijgebouwen en erf;
door
a. wonen, ter plaatse van de woning(en) met bijbehorende bijgebouwen en erf;
 
Toevoegen Artikel 7 Wonen
7.5 Afwijken van de gebruiksregels
7.5.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.35 Herziening regels Hoeksestraat (ong)
 
NL.IMRO.0847.BP02016016-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 begrippen
1.82 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.83 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.84 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.27 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt;
door
1.27 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.79 wonen:
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf;
door
1.79 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.80 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen;
door
1.80 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 3 Wonen aan Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.36 Herziening regels Hoijserstraat 13
 
NL.IMRO.0847.BP02014003-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.73 Arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.74 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.75 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.21 bewoning
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt;
door
1.21 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.71 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf;
door
1.71 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.72 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.72 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 6 Wonen aan Artikel 6.5 Afwijken van de gebruiksregels
6.5 Afwijken van de gebruiksregels
6.5.3 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.37 Herziening regels Hollestraat 3 en ong
 
NL.IMRO.0847.BP02018014-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.93 Arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven.
1.95 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.96 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.32 bewoning
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt;
door
1.32 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.59 Huishouden
Een of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid, gericht op het duurzaam samen zijn.
door
1.59 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
 
1.92 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.92 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen
4.1 Bestemmingsomschrijving
a. Bewoning
door
a. Wonen
 
Toevoegen in Artikel 4 Wonen aan Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.3 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.38 Herziening regels Hollestraat 21
 
NL.IMRO.0847.BP02020004-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.70 Arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.71 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.72 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.73 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.23 Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.23 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.69 Woning/ wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.69 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 5 Wonen in 5.4 Specifieke gebruiksregels
5.4.11 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.39 Herziening regels Hollestraat 28
 
NL.IMRO.0847.BP020100021-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.28 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.29 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.30 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.31 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.32 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.27 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten;
door
1.27 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen in 4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen al dan niet in combinatie met
aan huis verbonden beroepen een en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en
erven.
door
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
1. woningen
2. aan huis verbonden beroepen
3. bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en erven
4. wonen
 
Toevoegen aan Artikel 4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.2 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.40 Herziening regels Houtbroekdijk 30
 
NL.IMRO.0847.BP02010020-ON01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in artikel 1 Begrippen
Woning/wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.41 Herziening regels Buitengebied 2014 herziening, Houtbroekstraat 8
 
NL.IMRO.0847.BP02014005-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.178 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.179 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.20 arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.20 Arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.46 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.46 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.171 wonen:
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.171 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.27 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten;
door
1.27 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Agrarisch- Agrarisch bedrijf in Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.2 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 3.4.1 onder f, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e. genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 11.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de vollegrondstuinbouw
voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken van het aantal
maximaal te huisvesten personen;
m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1. de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
3. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na beëindiging van
het gebruik worden verwijderd.
door
3.5.2 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk van de
woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat betreft de
huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen aan Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.8 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.42 Herziening regels Houtbroekstraat 9
 
NL.IMRO.0847.BP02011012-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.111 Arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdvderblijf elders heeft.
1.112 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.113 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.34 bewoning:
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.34 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.108 wonen:
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.108 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.109 woning/ wooneenheid:
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.109 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Agrarisch – Agrarisch bedrijf in Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 3.4.1, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers in
een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen
tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de
volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e. genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 14.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de vollegrondstuinbouw
voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken van het aantal
maximaal te huisvesten personen.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. deze wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte
niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders;
c. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers alles in de
originele staat wordt teruggebracht.
door
3.5.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk van de
woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat betreft de
huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen aan Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5. Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
Bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.43 Herziening regels Kerkendijk – Michelslaan
 
NL.IMRO.0847.BP02010015-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.53 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.54 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.55 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.56 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.28 huishouden:
een aantal aan elkaar door familie-of daarmee gelijk te stellen band gerelateerde personen, dat
gezamenlijk één eenheid vormt en als zodanig ook gebruik maakt van dezelfde voorzieningen in
één woning (bijvoorbeeld een gezin, een gezin met inwonende ouders of een woongroep);
door
1.28 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.51 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden;
door
1.51 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 5 Wonen-1 aan Artikel 5.6 Afwijken van de gebruiksregels
5.6.4 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Toevoegen in Artikel 6 Wonen-2 aan Artikel 6.6 Afwijken van de gebruiksregels
6.6.4 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Toevoegen in Artikel 7 Wonen-3 aan Artikel 7.6 Afwijken van de gebruiksregels
7.6.4 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4 personen;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Toevoegen in Artikel 8 Wonen-4 aan Artikel 8.6 Afwijken van de gebruiksregels
8.6.4 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.44 Herziening regels Kerkendijk 60
 
NL.IMRO.0847.BP02012018-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.72 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.73 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.74 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.75 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.76 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.71 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden, waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.71 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen
4.1 Bestemmingsomschrijving
a. bewoning
door
a. wonen
 
Toevoegen aan Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.45 Herziening regels Kerkendijk 72-76
 
NL.IMRO.0847.BP02018012-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.90 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.91 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.28 Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt
door
1.28 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.52 Huishouden
Eén of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
door
1.52 Huishouden
Eén of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen..
 
1.86 Wonen
Het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.86 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.88 Woning/ wooneenheid
Een gebouw dat bestaat uit een (voormalige) agrarische bedrijfswoning met de in hetzelfde
gebouw opgenomen (voormalige) agrarische bedrijfsruimten van bijzondere cultuurhistorische
kwaliteit en zoals aangeduid in de als bijlage 2 opgenomen lijst bij de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit’,
vastgesteld door de gemeenteraad op 2 november 2011.
door
1.88 Woning/ wooneenheid
Een gebouw dat bestaat uit een (voormalige) agrarische bedrijfswoning met de in hetzelfde
gebouw opgenomen (voormalige) agrarische bedrijfsruimten van bijzondere cultuurhistorische
kwaliteit en zoals aangeduid in de als bijlage 2 opgenomen lijst bij de ‘Nota Ruimtelijke Kwaliteit’,
vastgesteld door de gemeenteraad op 2 november 2011 en uitsluitend bedoeld voor de huisvesting
van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 5 Wonen aan Artikel 5.6 Afwijken van de gebruiksregels
5.6 Afwijken van de gebruiksregels
5.6.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.46 Herziening regels Kerkendijk 80
 
NL.IMRO.0847.BP02017018-VS01
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.23 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt;
door
1.23 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.45 huishouden
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven;
door
1.45 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen..
 
1.83 woning
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.83 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.47 Herziening regels Kerkendijk 94a en Kerkendijk 134-138
 
NL.IMRO.0847.BP02015011-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.47 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.48 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.49 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.11 arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.11 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.34 huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
1.34 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.46 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.46 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 6 Wonen aan Artikel 6.6 Afwijken van de gebruiksregels
6.6 Afwijken van de gebruiksregels
6.6.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.48 Herziening regels Kerkendijk 138a
 
NL.IMRO.0847.BP02011013-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.53 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.54 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.55 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.56 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.30 huishouden:
Een aantal aan elkaar door familie- daarmee gelijk te stellen band gerelateerde personen, dat
gezamelijk één eenheid vormt en als zodanig ook gebruik maakt van dezelfde voorziening in één
woning (bijvoorbeeld een gezin, een gezin met inwonende ouders of een woongroep);
door
1.30 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.51 woning:
Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten;
door
1.51 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Wonen
3.1 Bestemmingsomschrijving
a. Bewoning, in de vorm van: Ruimte voor Ruimte woningen ter plaatse van de aanduiding
'Specifieke vorm van wonen - Ruimte voor Ruimte wonen';
door
a. Wonen, in de vorm van:
Ruimte voor Ruimte woningen ter plaatse van de aanduiding 'Specifieke vorm van wonen - Ruimte
voor Ruimte wonen';
 
Toevoegen aan Artikel 3.6 Afwijken van de gebruiksregels
3.6 Afwijken van de gebruiksregels
3.6.7 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.49 Herziening regels Kerkendijk 158 Someren
 
NL.IMRO.0847.BP02013021-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.68 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.32 Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.32 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.67 Woning/wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.67 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.50 Herziening regels Kerkstraat 30 Someren
 
NL.IMRO.0847.BP02016012-VS01
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.51 Herziening regels Kerkstraat 70
 
NL.IMRO.BP02019006-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
wonen:
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 5 Wonen in 5.1 Bestemmingsomschrijving
woondoeleinden;
aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
wonen;
aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Toevoegen 5.5 Afwijken van gebruiksregels
5.5. Afwijken van gebruiksregels
5.5.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake
deskundig onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.52 Herziening regels Kievitstraat 29
 
NL.IMRO.0847.BP02015004-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.70 Huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.68 woning/ wooneenheid:
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.68 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.53 Herziening regels Kuilerstraat 25
 
NL.IMRO.0847.BP02013003-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.44 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.45 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.46 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.47 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.23 bewoning:
het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.23 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.42 woning:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.42 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 4 Wonen aan Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen
 
Artikel 3.54 Herziening regels Kuilerstraat 25, woningsplitsing
 
NL.IMRO.0847.BP02014014-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.85 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.86 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.87 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.88 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.80 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.80 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.81 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.81 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen aan Artikel 3 Wonen
3.1 Bestemmingsomschrijving
i. wonen
 
Toevoegen aan Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.55 Herziening regels Laan ten Boomen Lierop
 
NL.IMRO.0847.BP02015013-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.39 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.40 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.41 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.25 huishouden:
een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke
huishouding voeren of willen voeren.
door
1.25 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.37 wonen:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.37 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.38 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.38 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Wonen in Artikel 3.1 Bestemmingsomschrijving
a. woondoeleinden;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
a. wonen;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Toevoegen Artikel 3.7 Afwijken van de gebruiksregels
3.7 Afwijken van de gebruiksregels
3.7.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.56 Herziening regels Wijzigingsplan ‘Buitengebied Someren, wijziging Laan ten
Boomen 30’
 
NL.IMRO.0847.BP02017012-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.60 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.61 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.62 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.63 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.28 Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.28 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.58 Woning/ wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.door
1.58 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen
4.1 Bestemmingsomschrijving
a. bewoning
door
a. wonen
 
Toevoegen aan Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.4 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.57 Herziening regels Laan ten Boomen (naast 31), te Lierop
 
NL.IMRO.0847.BP02013020-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.103 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zij . en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.14 arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.14 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
Artikel 3.58 Herziening regels Laarstraat 5
 
NL.IMRO.0847.BP02015001-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.88 Huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.27 bewoning
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.27 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.85 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.85 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.86 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.86 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.59 Herziening regels Lage Akkerweg
 
NL.IMRO.0847.BP02013012-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.47 Huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.46 woning
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.46 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.60 Herziening regels Landgoed De Heihorsten
 
NL.IMRO.0847.BP02010008-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.39 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.40 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.41 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.42 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.43 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
1.44 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 6 Wonen aan Artikel 6.4 Afwijken van de gebruiksregels
6.4.C Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.61 Herziening regels Landgoed De Heihorsten herziening 2013
 
NL.IMRO.0847.BP02013019-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.44 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.45 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.46 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.47 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.48 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.43 woning:
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.43 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 4 Wonen aan Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.c Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.62 Herziening regels Lierop
 
NL.IMRO.0847.BP02010012-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
SNF
Stichting Normering Flexwonen
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te verwerven.
door
arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 12 Wonen in Artikel 12.1 Bestemmingsomschrijving
a woondoeleinden;
b aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
a wonen;
b aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Vervangen Artikel 12.6
12.6 Afwijking van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:
a het maximum aantal arbeidsmigranten dat in een woning woont, zoals bepaald in 12.5 onder c,
mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1 Het maximum aantal huisvestingsplaatsen in een woning mag niet meer bedragen dan 10.
2 Het woonoppervlak per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 12 m².
3 Het slaapvertrek per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 6 m².
4 Aan gezamenlijke voorzieningen dient minimaal aanwezig te zijn:
- een volwaardige keuken per 8 huisvestingsplaatsen;
- een douche-/badruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
- een toiletruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
met dien verstande dat naar boven afgerond dient te worden.
5 Op eigen terrein dient minimaal 1 parkeerplaats per 3 huisvestingsplaatsen aanwezig te zijn,
met dien verstande dat naar boven afgerond dient te worden.
door
12.6 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de
woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar gesitueerd mogen zijn,
waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake
deskundig onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.63 Herziening regels Lieropsedijk 11
 
NL.IMRO.0847.BO02018009-VS01
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.35 huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
1.35 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen..
 
1.44 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.44 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.64 Herziening regels Lieropsedijk 28 en 47
 
NL.IMRO.0847.BP02010014-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.39 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.40 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.41 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.42 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.43 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begripppen
1.38 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten.
door
1.38 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 5 Wonen-1 aan Artikel 5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.3 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Toevoegen in Artikel 6 Wonen-2 aan Artikel 6.5 Afwijken van de gebruiksregels
6.5.3 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Toevoegen in Artikel 7 Wonen-3 aan Artikel 7.5 Afwijken van de gebruiksregels
7.5.3 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.65 Herziening regels Limburglaan 16 Someren-Heide
 
NL.IMRO.0847.BP02019001-VS01
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.27 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.27 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.48 Huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
door
1.48 Huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.72 wonen:
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.72 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.73 woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.73 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.66 Herziening regels Limburglaan 25 en Kraaiendijk 35, tweede vaststelling
 
NL.IMRO.0847.BP02014008-VS02
 
Toevoegen
1.55 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.19 bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.19 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.52 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.52 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.53 woning / wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.53 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.67 Herziening regels Loovehof
 
NL.IMRO.0847.BP02011011-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.45 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.46 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.47 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.48 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.49 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.44 woning
een complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden;
door
1.44 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 5 Wonen aan Artikel 5.7 Afwijken van de gebruiksregels
5.7 Afwijken van de gebruiksregels
5.7.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake
deskundig onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.68 Herziening regels Moorsel 1
 
NL.IMRO.0847.BP02012006-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.101 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.37 Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.37 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.98 Woning/ wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.98 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.69 Herziening regels Moorsel 3
 
NL.IMRO.0847.BP02012017-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.85 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.29 Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.29 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.82 Woning/ wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.82 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.70 Herziening regels Moorsel 7
 
NL.IMRO.0847.BP02011014-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.77 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.78 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.79 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.30 bewoning:
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt;
door
1.30 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.74 wonen:
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf;
door
1.74 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.75 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden, waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.75 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 5 Wonen aan Artikel 5.5. Afwijken van de gebruiksregels
5.5.2 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigrantenen;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
Artikel 3.71 Herziening regels Someren-Eind, multifunctionele accommodatie
Nieuwendijk 34
 
NL.IMRO.0847.BP02012015-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan een
huishouden.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.72 Herziening regels Nieuwendijk 126
 
NL.IMRO.0847.BP2012001-VA01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Woning/wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.73 Herziening regels Nieuwendijk 143
 
NL.IMRO.0847.BP02017019-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.68 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.69 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.70 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.71 Wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.26 Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.26 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.66 Woning/ wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
1.67 Woning/ wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
vervalt
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen
4.1 Bestemmingsomschrijving
a. Bewoning
door
a. Wonen
 
Toevoegen aan Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
 
Artikel 3.74 Herziening regels Buitengebied Someren wijziging Oude Goorenweg 5
 
NL.IMRO.0847.BP02013010-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.47 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.48 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.49 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen..
1.50 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.51 Wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.46 Woning/ wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen
door
1.46 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Wonen
3.1 Bestemmingsomschrijving
a. Bewoning
door
a. Wonen
 
Toevoegen aan Artikel 3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.75 Herziening regels Parapluplan NAF-beleid
 
NL.IMRO.0847.BP02017004-VS01
 
2 Bestemmingsregels
Artikel 3 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Someren Buitengebied (2011)
Artikel 3.1 Herziening regels bestemmingsplan Someren buitengebied
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Agrarisch- Agrarisch bedrijf
4.5.5 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 4.4.1 onder 1, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens.
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
4. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
5. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen
toegestaan als het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6
maanden per kalenderjaar;
6. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze
na afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
7. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te
huisvesten personen is niet meer dan 40;
8. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
9. de onder e genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
10. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 34.1;
11. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
12. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden
afgeweken van het aantal maximaal te huisvesten personen;
13. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers
is beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na
beëindiging van het gebruik worden verwijderd.
 
Vervalt in Artikel 21 Wonen
21.4.3 Bewoning anders dan door een huishouden
1. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
2. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 21 Wonen
21.5.7 Afwijkingsbevoegdheid bewoning door arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning door
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in de bestaande
woning.
2. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
3. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
4. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 5 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Buitengebied 2013
Artikel 5.1 Herziening regels bestemmingsplan Buitengebied 2013
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Agrarisch- Agrarisch bedrijf
Artikel 4.5.2 Huisvesting tijdelijke werknemers
Lid m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan.
 
Vervalt in Artikel 19 Wonen
19.5.5. Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 19 Wonen
19.5.7 Afwijkingsbevoegdheid bewoning door arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning door
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in de bestaande woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 6 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Buitengebied 2014
 
Vervalt in Artikel 6.1 Begrippen
Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 9 Wonen
9.4.3 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 9 Wonen
9.5.7 Afwijkingsbevoegdheid bewoning door arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning door
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in de bestaande woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 7 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Lieropsedijk 28 en 4
Artikel 7.1 Herziening regels bestemmingsplan Lieropsedijk 28 en 47
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.39 arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.40 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
1.42 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.43 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
1.38 woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
 
Vervalt in Artikel 5 Wonen-1
5.4.3 Bewoning arbeidsmigranten
a. Het is toegestaan om 4 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 5 Wonen-1
5.5.5 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Vervalt in Artikel 6 Wonen-2
6.4.3 Bewoning arbeidsmigranten
a. Het is toegestaan om 4 arbeidsmigranten te huisvesten in een (bedrijfs)woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
Vervalt in Artikel 6 Wonen-2
6.5.5 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a.Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b.Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c.De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d.De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen-3
7.4.3 Bewoning arbeidsmigranten
a. Het is toegestaan om 4 arbeidsmigranten te huisvesten in een (bedrijfs)woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen-3
7.5.3 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 8 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Ruiter 1 ong. Someren
Artikel 8.1 Herziening regels bestemmingsplan Ruiter 17 en Hollestraat ong. Someren
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.28 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.29 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
1.31 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.32 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
1.27 woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.3.3 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.4.2 Afwijkingsbevoegdheid bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 9 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Heikantstraat/Dellerweg/Ruiter 2010
Artikel 9.1 Herziening regels bestemmingsplan Heikantstraat / Dellerweg / Ruiter 2010
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
Woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen
7.4.2 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning binnen de bestemming ‘Wonen’.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen
7.5.3 Afwijkingsbevoegdheid Bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een (bedrijfs)woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 10 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Kerkendijk-Michelslaan
Artikel 10.1 Herziening regels bestemmingsplan Kerkendijk – Michelslaan
 
Vervalt in Artikel1 Begrippen
1.57 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.58 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
1.59 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.60 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
1.51 woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
 
Vervalt in Artikel 5 Wonen-1
5.5.2 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 5 Wonen-1
5.6.6 afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Vervalt in Artikel 6 Wonen-2
6.5.2 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 6 Wonen-2
6.6.6 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen-3
7.5.2 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen-3
7.6.6 afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Vervalt in Artikel 8 Wonen-4
8.5.2 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een (bedrijfs)woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 8 Wonen-4
8.6.6 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 11 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Zandstraat 99
Artikel 11.1 Herziening regels bestemmingsplan Zandstraat 99
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Agrarisch-Agrarisch bedrijf
4.5.2 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 4.4.1 onder h, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens.
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan
als het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden
per kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te
huisvesten personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 9.4;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden
afgeweken van het aantal maximaal te huisvesten personen;
m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1. de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers
is beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van
burgemeester en wethouders;
3. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na
beëindiging van het gebruik worden verwijderd.
 
Artikel 12 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Smulderslaan 51
Artikel 12.1 Herziening regels bestemmingsplan Smulderslaan 51
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Agrarisch –Agrarisch bedrijf
4.5.6 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 4.4.1 onder a, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens.
Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige
agrarische bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote
arbeidsbehoefte in het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan
worden aan de AAB;
b. de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf,
waar ze gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie
worden gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen
toegestaan als het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet
meer dan 6 maanden per kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare
onderkomens deze na afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden
verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te
huisvesten personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 6.1;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het
bestemmingsvlak beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen
wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van het aantal maximaal te huisvesten personen;
m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning
bestemde gebouwen is niet toegestaan.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1. de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende
tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers is beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld
bij het college van burgemeester en wethouders;
3. na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers de voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen
zes maanden na beëindiging van het gebruik worden verwijderd.
 
Artikel 15 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Hollestraat 28
Artikel 15.1 Herziening regels bestemmingsplan Hollestraat 28
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.31 arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.32 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
1.33 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.34 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.3.3 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.4.4 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 16 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Recreatieve zone de Heihorsten
Artikel 16.1 Herziening regels bestemmingsplan Recreatieve zone De Heihorsten
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.80 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.81 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.82 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen
7.4.2 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen
7.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 17 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Moorsel 7
Artikel 17.1 Herziening regels bestemmingsplan Moorsel 7
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.79 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
1.80 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.81 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 5 Wonen
5.4.5 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
5.5.4 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 18 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Kuilerstraat 25
Artikel 18.1 Herziening regels bestemmingsplan Kuilerstraat 25
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.47 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.48 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.49 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.4.2 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 21 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Broekkant 4-5
Artikel 21.1 Herziening regels bestemmingsplan Broekkant 4 en 5
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.4.4 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.5.8 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 22 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Boerenkamplaan tussen 91-93 te Someren-
Eind
Artikel 22.1 Herziening regels bestemmingsplan Boerenkamplaan tussen 91-93 te Someren-Eind
 
Vervalt in Artikel Begrippen
Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
beeldkwaliteitsplan Buitengebied 2011:
het beeldkwaliteitplan Buitengebied 2011 op 29 juni 2011 door de raad is vastgesteld
Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 3 Wonen
3.4.1 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
192/310
 
Vervalt in Artikel 3 Wonen
3.5.3 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. 3. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. 4. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor
omliggende woningen en bedrijven.
 
Artikel 23 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Brimweg 10 Someren
Artikel 23.1 Herziening regels bestemmingsplan Brimweg 10 Someren
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.54 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.56 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.57 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.4.4 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor
omliggende woningen en bedrijven.
 
Artikel 25 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Kerkendijk 60
Artikel 25.1 Herziening regels bestemmingsplan Kerkendijk 60 Someren
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.74 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.75 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
1.76 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.77 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.4.2 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor
omliggende woningen en bedrijven.
 
Artikel 26 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Brugstraat 9a
Artikel 26.1 Herziening regels bestemmingsplan Brugstraat 9a
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.74 Dagbesteding:
voorziening waar aan ouderen, mensen met een handicap, mensen met psychiatrische problemen
of in het kader van een re-integratietraject een zinvolle invulling van de dag wordt geboden,
zonder dat daar een overnachting ter plaatse mee gepaard gaat.
1.76 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.77 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.78 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 3 Wonen
3.4.4 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 3 Wonen
3.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 27 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Vaarselstraat ongenummerd tussen 48 en 54
Ruimte voor Ruimte woning
Artikel 27.1 Herziening regels bestemmingsplan Vaarselstraat ong. tussen 48 en 54
Ruimte voor Ruimte woning
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.89 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.91 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.92 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 3 Wonen
3.4.4 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 3 Wonen
3.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 28 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Landgoed Heihorsten
Artikel 28.1 Herziening regels bestemmingsplan Landgoed Heihorsten
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.41 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.42 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
1.43 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.44 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
1.45 woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
Vervalt in Artikel 6 Wonen
6.3.3 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Artikel 29 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Landgoed Heihorsten herziening 2013
Artikel 29.1 Herziening regels bestemmingsplan Landgoed Heihorsten herziening 2013
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.46 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.47 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
1.48 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.49 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.4.4 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Artikel 32 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Kuilerstraat 25 Woningsplitsing
Artikel 32.1 Herziening regels bestemmingsplan Kuilerstraat 25, woningsplitsing
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.87 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.88 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
1.89 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.90 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 3 Wonen
3.4.3 Bewoning arbeidsmigranten
a. Het is toegestaan om 4 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 3 Wonen
3.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 33 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Stalmansweg 9-11
Artikel 33.1 Herziening regels bestemmingsplan Stalmansweg 9-11
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 4 Wonen
4.4.2 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 3 Wonen
4.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 34 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Hoijserstraat 13
Artikel 34.1 Herziening regels bestemmingsplan Hoijserstraat 13
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.75 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.76 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.77 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 6 Wonen
6.4.3 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 6 Wonen
6.5.6 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 38 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Ruiter 10
Artikel 38.1 Herziening regels bestemmingsplan Ruiter 10
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.95 Arbeidsmigrant:
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
1.96 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.97 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen
7.4.3 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 7 Wonen
7.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 42 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Veegplan gemeente Someren 2015
Artikel 42.1 Herziening regels bestemmingsplan Veegplan gemeente Someren 2015
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.163 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
1.164 Woning/ wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
 
Vervalt in Artikel 11 Wonen-1
11.4.4. Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 11 Wonen-1
11.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 42 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Veegplan gemeente Someren 2015
Artikel 42.1 Herziening regels bestemmingsplan Veegplan gemeente Someren 2015
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.162 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.163 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
1.164 Woning/ wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
 
Vervalt in Artikel 11 Wonen-1
11.4.4. Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
11.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 43 Bestemmingsplanregels bestemmingsplan Veegplan II gemeente Someren 2016
Artikel 43.1 Herziening regels bestemmingsplan Veegplan II gemeente Someren 2016
 
Vervalt in Artikel 1 Begrippen
1.178 Bewoning anders dan door een huishouden:
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
1.179 Huishouden:
een of meer personen die in vast verband samenleven (eventueel met (hun) kinderen).
 
Vervalt in Artikel 10 Wonen
10.4.4 Bewoning anders dan een huishouden
a. Het is toegestaan om 4 personen te huisvesten in een woning.
b. per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
 
Vervalt in Artikel 10 Wonen
10.5.7 Afwijkingsbevoegdheid voor bewoning arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning van
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in een woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
 
Artikel 3.76 Herziening regels Ploegstraat 59, Hoijserstraat 19 en Vaarsehoefweg 22
 
NL.IMRO.0847.BP02018005-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.119 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.120 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.11 arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven
door
1.11 arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.33 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.33 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.114 wonen:
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.114 Wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.115 woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.115 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen aan Artikel 5.5 Afwijken van de gebruiksregels
5.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een (woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.77 Herziening regels Recreatieve zone De Heihorsten
 
NL.IMRO.0847.BP02010023-VS02
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.78 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.79 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.80 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.81 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.24 bewoning:
het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt;
door
1.33 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.76 woning/ wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen aan Artikel 7 Wonen
7.1 Bestemmingsomschrijving
i. wonen
 
Toevoegen aan Artikel 7.5 Afwijken van de gebruiksregels
7.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.78 Herziening regels Recreatieve zone De Heihorsten, wijziging Provincialeweg 9
 
NL.IMRO.0847.BP02013003-VS01
 
Toevoegen in Artikel 1 Begrippen
1.47 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.48 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.49 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.50 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.13 bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.33 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.46 woning/ wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.46 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.79 Herziening regels Reststroken Someren 2017
 
NL.IMRO.0847.BP02018015-VS01
 
Toevoegen aan Artikel1 Begrippen
1.174 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.19 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.19 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.45 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.45 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.87 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn.
door
1.87 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.166 wonen
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf.
door
1.166 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.168 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.168 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Agrarisch –Agrarisch bedrijf in Artikel 4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.5 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 4.4.1 onder j, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b.de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h.de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m1;
i. de onder e genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 23.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de vollegrondstuinbouw
voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken van het aantal
maximaal te huisvesten personen;
m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan.
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
1.de vergunning wordt ingetrokken indien de daaraan ten grondslag liggende tijdelijke grote
arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
2.binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers is
beëindigd, dit door de bedrijfsvoerder schriftelijk wordt gemeld bij het college van burgemeester en
wethouders.
3.na beëindiging van het gebruik als tijdelijke huisvesting van tijdelijke werknemers de
voorzieningen ten behoeve van de tijdelijke huisvesting binnen zes maanden na beëindiging van
het gebruik worden verwijderd.
door
4.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk van de
woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat betreft de
huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen aan Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.17 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
Bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Vervangen in Artikel 8 Gemengd aan Artikel 8.5 Afwijken van de gebruiksregels
8.5 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het maximum
aantal arbeidsmigranten dat in een woning woont, zoals bepaald in 8.4 onder b, mits wordt
voldaan aan de volgende voorwaarden:
a. Het maximum aantal huisvestingsplaatsen in een woning mag niet meer bedragen dan 10.
b. Het woonoppervlak per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 12 m2.
c. Het slaapvertrek per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 6 m2.
d. Aan gezamenlijke voorzieningen dient minimaal aanwezig te zijn, met dien verstande dat naar
boven dient te worden afgerond: •een volwaardige keuken per 8 huisvestingsplaatsen;
•e en douche-/badruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
•een toiletruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
e. Op eigen terrein dient minimaal 1 parkeerplaats per 3 huisvestingsplaatsen aanwezig te zijn,
met dien verstande dat naar boven dient te worden afgerond.
door
8.5 Afwijken van de gebruiksregels
8.5.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Vervangen in Artikel 9 Wonen aan Artikel 9.5 Afwijken van de gebruiksregels
9.5.9 Bewoning door arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de bewoning door
arbeidsmigranten. Hierbij gelden ten minste de volgende randvoorwaarden:
a. Het is toegestaan om maximaal 20 arbeidsmigranten te huisvesten in de bestaande woning.
b. Per 3 huisvestingsplaatsen dient 1 parkeerplaats op eigen terrein aanwezig te zijn.
c. De activiteiten leiden infrastructureel niet tot onevenredige verkeersoverlast en zijn
landschappelijk goed inpasbaar;
d. De activiteiten mogen geen milieuhinder of belemmeringen veroorzaken voor omliggende
woningen en bedrijven.
door
9.5.9 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Toevoegen in Artikel 10 Wonen aan Artikel 10.6 Afwijken van de gebruiksregels
10.6 Afwijken van de gebruiksregels
10.6.1 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake
deskundig onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.80 Herziening regels Ruiter 10 Someren
 
NL.IMRO.0847.BP02014011-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.93 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.94 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.95 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.96 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.26 Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
1.26 bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.91 Woning/wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.91 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 7 Wonen aan Artikel 7.5 Afwijken van de gebruiksregels
7.5.5. Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.81 Herziening regels Ruiter 17 Someren en Hollestraat ong. Someren
 
NL.IMRO.0847.BP02010022-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn noofdverblijf elders heeft.
bewoning
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
SNF
Stichting Normering Flexwonen
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden, waaronder begrepen eventueel gemeenschappelijk gebruik van bepaalde ruimten;
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen
4.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor woningen al dan niet in combinatie met
aan huis verbonden beroepen een en ander met de bijbehorende voorzieningen, zoals tuinen en
erven.
door
De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor wonen van woningen al dan niet in
combinatie met aan huis verbonden beroepen een en ander met de bijbehorende voorzieningen,
zoals tuinen en erven.
 
Toevoegen aan Artikel 4.2 Afwijken van de gebruiksregels
4.2.2 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.82 Herziening regels Ruiter 20 Someren
 
NL.IMRO.0847.BP02017003-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
SNF
Stichting Normering Flexwonen
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
Bewoning
Het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Woning/wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 3 Wonen
3.1 Bestemmingsomschrijving
1. Bewoning
door
1. Wonen
 
Toevoegen aan Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.83 Herziening regels Ruimte voor Ruimte Winkelstraat ong
 
NL.IMRO.0847.BP02016019-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.59 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.60 bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief
nachtverblijf.
1.61 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.62 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.57 wonen:
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf;
door
1.57 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.58 woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.58 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 3 Wonen aan Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.4 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.84 Herziening regels Ruitersport Het Keelven
 
NL.IMRO.0847.BP02012008-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.42 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.43 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.44 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.45 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.13 bewoning:
het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt;
door
1.13 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.41 woning:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.41 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 4 Wonen aan Artikel 4.4 Afwijken van de gebruiksregels
4.4.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein en
dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.85 Herziening regels Smulderslaan 51
 
NL.IMRO-0847.BP02010006-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.41 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.42 bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief
nachtverblijf.
1.43 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.44 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.45 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.40 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van één afzonderlijk
huishouden, waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.40 woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 4 Agrarisch-Agrarisch bedrijf aan Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.2 Huisvesting in het buitengebied bij het agrarisch bedrijf
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare
bedrijfsgebouwen of ten behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of
vergelijkbare onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in
het betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
2. De huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
3. De huisvestingslocatie voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. De huisvesting (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
5. Per locatie mogen er in totaal maximaal 40 personen gehuisvest worden;
6. Bij huisvesting in een bedrijfswoning mogen maximaal 20 personen per locatie worden
gehuisvest;
7. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
8. Bij huisvesting in een bedrijfsgebouw, wordt het gedeelte van het bedrijfsgebouw waar
arbeidsmigranten worden gehuisvest aangemerkt als logiesgebouw;
9. Huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende maximaal 6 maanden per
kalenderjaar, waarbij de gemeente goedkeuring dient te geven over de kwaliteit en uiterlijk
van de woonunit;
10. Bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens dienen
deze na afloop van de termijn (zoals bepaald onder lid 8) te worden verwijderd;
11. Per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest;
12. De bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3,5 m¹;
13. De genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
14. De ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
15. Het perceel dient bij structurele huisvesting landschappelijk ingepast te worden conform de
uitgangspunten van het beeldkwaliteitsplan buitengebied 2011;
16. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden en per huisvestingsplaats moet minimaal 0,7
parkeerplaats gerealiseerd te worden;
17. In afwijking op de leden 5, 6, 7 en 10 kan ten behoeve van piekmomenten in de
vollegrondstuinbouw en glastuinbouw voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd
worden afgeweken van maximaal aantal te huisvesten personen in woonunits of bestaande
bebouwing. De noodzaak dient jaarlijks aangetoond te worden en daarnaast zal voor wat
betreft de huisvesting in woonunits voldaan moeten worden aan het bepaalde onder lid 8;
18. Zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde
gebouwen is niet toegestaan;
19. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
20. De beheerafspraken dienen vastgelegd te worden;
21. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
Aan de omgevingsvergunning worden de voorschriften verbonden dat:
a. de vergunning voor het huisvesting van meer dan 40 personen wordt ingetrokken indien de
daaraan ten grondslag liggende tijdelijk grote arbeidsbehoefte niet meer aanwezig is;
b. binnen twee maanden nadat het gebruik als tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten
is beëindigd, dient dit door het bedrijf schriftelijk gemeld te worden bij het college van
burgemeester en wethouders;
c. de voorzieningen dienen te worden verwijderd binnen twee maanden na beëindiging van het
gebruik van deze voorzieningen voor tijdelijke huisvesting van werknemers.
 
Toevoegen artikel 4.5 afwijken van de gebruiksregels
4.5.3 Huisvesting arbeidsmigranten in een plattelandswoning
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een plattelandswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een plattelandswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
Bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
Artikel 3.86 Herziening regels Someren-Dorp
 
NL.IMRO.0847.BP02012013-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
SNF
Stichting Normering Flexwonen
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijd elders heeft.
 
huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 7 Centrum Artikel 7.6 Afwijking van de gebruiksregels
Artikel 7.6 Afwijking van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:
a het maximum aantal arbeidsmigranten dat in een woning woont, zoals bepaald in 7.5 onder
b, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1 Het maximum aantal huisvestingsplaatsen in een woning mag niet meer bedragen dan 10.
2 Het woonoppervlak per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 12 m².
3 Het slaapvertrek per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 6 m².
4 Aan gezamenlijke voorzieningen dient minimaal aanwezig te zijn:
- een volwaardige keuken per 8 huisvestingsplaatsen;
- een douche-/badruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
- een toiletruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
met dien verstande dat naar boven dient te worden afgerond.
5 Op eigen terrein dient minimaal 1 parkeerplaats per 3 huisvestingsplaatsen aanwezig te zijn,
met dien verstande dat naar boven dient te worden afgerond.
door
Artikel 7.6 Afwijken van de gebruikregels
7.6.1 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranteen;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Vervangen in Artikel 10 Gemengd-1 aan Artikel 10.6 Afwijking van de gebruiksregels
Artikel 10.6 Afwijking van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:
a het maximum aantal arbeidsmigranten dat in een woning woont, zoals bepaald in 7.5 onder
b, mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1 Het maximum aantal huisvestingsplaatsen in een woning mag niet meer bedragen dan 10.
2 Het woonoppervlak per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 12 m².
3 Het slaapvertrek per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 6 m².
4 Aan gezamenlijke voorzieningen dient minimaal aanwezig te zijn:
- een volwaardige keuken per 8 huisvestingsplaatsen;
- een douche-/badruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
- een toiletruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
met dien verstande dat naar boven dient te worden afgerond.
5 Op eigen terrein dient minimaal 1 parkeerplaats per 3 huisvestingsplaatsen aanwezig te zijn,
met dien verstande dat naar boven dient te worden afgerond.
door
Artikel 7.6 Afwijken van de gebruikregels
7.6.1 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Vervangen in Artikel 19 Wonen
19.1 Bestemmingsomschrijving
a. Woondoeleinden
door
a. Wonen
 
Toevoegen Artikel 19.6 Afwijken van de gebruiksregels
19.6.1 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.87 Herziening regels Someren-Dorp, Witvrouwenbergweg 12, Geldestraat 11 en
Dorpsweg 3
 
NL.IMRO.0847.BP02014012-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
SNF:
Stichting Normering Flexwonen
bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
wonen:
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
woning/wooneenheid: één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één
afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
3.1 sub a ten behoeve van bedrijven welke niet voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten, met
dien verstande, dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met
de toegelaten milieucategorieën 1 en 2.
door
3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Bedrijvigheid
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van het bepaalde in
3.1 sub a ten behoeve van bedrijven welke niet voorkomen in de Staat van bedrijfsactiviteiten, met
dien verstande, dat deze bedrijven naar aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met
de toegelaten milieucategorieën 1 en 2.
 
Toevoegen aan artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.2. Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een bedrijfswoning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een bedrijfswoning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De bedrijfswoning mag alleen bewoond worden door de personen die ook ter plaatse werkzaam
zijn;
3. De bedrijfswoning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. Parkeren dient op eigen terrein plaats te vinden. Als parkeren op eigen terrein niet (volledig)
mogelijk is, dient door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau te worden aangetoond dat parkeren in het openbaar gebied
haalbaar is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets
aangetoond, waarbij per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
5. In een straat mogen maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning, waarbij
de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of boven elkaar gesitueerd mogen zijn,
waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
6. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
7. Als de bedrijfswoning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.88 Herziening regels Someren-Eind
 
NL.IMRO.0847.BP02011010-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
SNF
Stichting Normering Flexwonen
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Vervangen in Artikel 1 begrippen
arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervallen in Artikel 7 Gemengd Artikel 7.4 Specifieke gebruiksregels
b. Binnen de bestemming 'Gemengd' mogen woningen ook worden bewoond door maximaal 4
arbeidsmigranten.
 
Vervangen Artikel 7.5 Afwijking van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:
a het maximum aantal arbeidsmigranten dat in een woning woont, zoals bepaald in 7.4 onder b,
mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1 Het maximum aantal huisvestingsplaatsen in een woning mag niet meer bedragen dan 10.
2 Het woonoppervlak per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 12 m².
3 Het slaapvertrek per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 6 m².
4 Aan gezamenlijke voorzieningen dient minimaal aanwezig te zijn:
- een volwaardige keuken per 8 huisvestingsplaatsen;
- een douche-/badruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
- een toiletruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
met dien verstande dat naar boven dient te worden afgerond.
5 Op eigen terrein dient minimaal 1 parkeerplaats per 3 huisvestingsplaatsen aanwezig te zijn, met
dien verstande dat naar boven dient te worden afgerond.
door
Artikel 7.5 Afwijken van de gebruiksregels
7.5.1 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Vervangen in Artikel 16 Wonen
16.1 Bestemmingsomschrijving
a. Woondoeleinden
door
a. Wonen
 
Toevoegen Artikel 16.6 Afwijking van de gebruiksregels
Artikel 16.6 Afwijken van de gebruiksregels
16.6.1 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.89 Herziening regels Someren-Heide
 
NL.IMRO.0847.BP02010016-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
SNF
Stichting Normering Flexwonen
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
woning/wooneenheid
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen aan Artikel 12 Wonen
12.1 Bestemmingsomschrijving
g. Wonen
 
Vervangen in Artikel 12.6 Afwijken van de gebruiksregels
12.6 Afwijken van de gebruiksregels
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het afwijken van:
a het maximum aantal arbeidsmigranten dat in een woning woont, zoals bepaald in 12.5 onder c,
mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden:
1 Het maximum aantal huisvestingsplaatsen in een woning mag niet meer bedragen dan 10.
2 Het woonoppervlak per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 12 m².
3 Het slaapvertrek per huisvestingsplaats mag niet minder bedragen dan 6 m².
4 Aan gezamenlijke voorzieningen dient minimaal aanwezig te zijn:
a een volwaardige keuken per 8 huisvestingsplaatsen;
b een douche-/badruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
c een toiletruimte per 4 huisvestingsplaatsen;
met dien verstande dat naar boven afgerond dient te worden.
5 Op eigen terrein dient minimaal 1 parkeerplaats per 3 huisvestingsplaatsen aanwezig te zijn, met
dien verstande dat naar boven afgerond dient te worden.
door
Artikel 7.5 Afwijken van de gebruiksregels
7.5.1 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.90 Herziening regels Herziening Someren-Heide Zuid
 
NL.IMRO.0847.BP002019005-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1.1. Begrippen
1.45 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
1.46 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.47 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1.1 Begrippen
1.12 arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.12 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.32 huishouden
Eén persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
1.32 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.44 woning
Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.44 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 5 Wonen-1
5.1. Bestemmingsomschrijving
a. Woondoeleinden
door
a. Wonen
 
Vervalt in Artikel 5.2.7 Specifieke gebruiksregels
b. Binnen de bestemming 'Wonen' mogen woningen ook worden bewoond door maximaal 4
arbeidsmigranten.
 
Toevoegen Artikel 5.2.8 Afwijken van de gebruiksregels
5.2.8 Afwijken van de gebruiksregels
5.2.8.1. Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Vervangen in Artikel 6 Wonen-2
6.1. Bestemmingsomschrijving
a. Woondoeleinden
door
a. Wonen
 
Vervalt in Artikel 6.2.7 Specifieke gebruiksregels
b. Binnen de bestemming 'Wonen' mogen woningen ook worden bewoond door maximaal 4
arbeidsmigranten.
 
Toevoegen Artikel 6.2.8 Afwijken van de gebruiksregels
6.2.8 Afwijken van de gebruiksregels
6.2.8.1. Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.91 Herziening regels Somerdaal
 
NL.IMRO.0847.BP02018011-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.55 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.21 bewoning:
het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt, met dien
verstande dat laatstgenoemde voorwaarde niet geldt ingeval er sprake is van het reizen met een
camper of vergelijkbaar vervoermiddel gedurende een gedeelte van het jaar met een minimaal
verblijf van vier maanden per jaar in het recreatiechalet.
door
bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf met
dien verstande dat laatstgenoemde voorwaarde niet geldt ingeval er sprake is van het reizen met
een camper of vergelijkbaar vervoermiddel gedurende een gedeelte van het jaar met een minimaal
verblijf van vier maanden per jaar in het recreatiechalet.
 
1.54 woning / wooneenheid:
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
1.54 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.92 Herziening regels Somerense Vennen, Centrumvoorziening
 
NL.IMRO.0847.BP02013002-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.73 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.20 bewoning:
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.72 woning / wooneenheid:
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Artikel 3.93 Herziening regels Stalmansweg 9-11
 
NL.IMRO.0847.BP02012002-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
SNF
Stichting Normering Flexwonen
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1.1 Begrippen
Bewoning
Het verblijf c.q. gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf voor de huisvesting van een
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdwoonverblijf wordt beschikt.
door
bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Woning/ wooneenheid
Eén complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen.
door
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen
Artikel 4.1 Bestemmingsomschrijving
1. Bewoning
door
1. Wonen
 
Toevoegen aan Artikel 4.5 Afwijken van de gebruiksregels
4.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
Bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.94 Herziening regels St. Antoniushof Someren-Eind
 
NL.IMRO.0847.BP02018018-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.39 bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief
nachtverblijf.
1.40 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.41 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.42 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1.1 Begrippen
1.26 huishouden:
één persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
door
1.26 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.38 woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.38 woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 4 Wonen
4.1. Bestemmingsomschrijving
a. woondoeleinden zijnde de huisvesting van huishoudens in woningen;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij woondoeleinden;
door
a. wonen zijnde de huisvesting van huishoudens in woningen;
b. aan-huis-verbonden beroepen als ondergeschikte functie bij wonen;
 
Vervangen artikel 4.6 Afwijken van de gebruiksregels
Artikel 4.6 Afwijken van de gebruiksregels
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.5.2 en een
gewijzigde landschappelijke inpassing toestaan indien:
a. sprake is van voortschrijdend inzicht dan wel
b. de aangepaste landschappelijke inpassing tenminste kwalitatief gelijkwaardig is.
door
Artikel 4.6 Afwijken van de gebruiksregels
Artikel 4.6.1 Afwijken van de landschappelijke inpassing
Bij een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in artikel 4.5.2 en een
gewijzigde landschappelijke inpassing toestaan indien:
a. sprake is van voortschrijdend inzicht dan wel
b. de aangepaste landschappelijke inpassing tenminste kwalitatief gelijkwaardig is.
4.6.2 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de
woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar gesitueerd mogen zijn,
waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.95 Herziening regels Uitbreiding Lierop
 
NL.IMRO.0847.BP02009001-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
SNF
Stichting Normering Flexwonen
bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
woning:
een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 7 Wonen-2
7.1. Bestemmingsomschrijving
a. Woondoeleinden
door
a. Wonen
 
Toevoegen Artikel 7.6 Afwijken van de gebruiksregels
Artikel 7.6 Afwijken van de gebruiksregels
7.6.1 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmirgranten, waarbij de
woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar gesitueerd mogen zijn,
waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.96 Herziening regels Uitbreiding Lierop fase III
 
NL.IMRO.0847.BP02016021-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.40 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.41 bewoning: het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief
nachtverblijf.
1.42 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.11 arbeidsmigrant
Persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.11 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
 
1.28 huishouden
Eén persoon dan wel twee of meer personen, die duurzaam met elkaar samenleven.
huishouden
door
1.28 Huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
 
1.39 woning
Een complex van ruimten, geschikt en bestemd voor de huisvesting van niet meer dan één
huishouden.
door
1.39 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 6 Wonen
6.1. Bestemmingsomschrijving
a. Woondoeleinden
door
a. Wonen
 
Vervalt in Artikel 6.5 Specifieke gebruiksregels
b. Binnen de bestemming 'Wonen' mogen woningen ook worden bewoond door maximaal 4
arbeidsmigranten.
 
Toevoegen Artikel 6.6 Afwijken van de gebruiksregels
Artikel 6.6 Afwijken van de gebruiksregels
6.6.1 Afwijken ten behoeve van huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmigranten;
2. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
3. In een straat mag maximaal 10% van de woningen gebruikt worden voor bewoning door
arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar, of boven elkaar
gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
4. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
5. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 10 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en de bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
6. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
7. Bij huisvesting van meer dan 4 arbeidsmigranten waar parkeren niet (volledig) op eigen terrein
plaats kan vinden, zal door middel van een parkeerdruk onderzoek door een ter zake deskundig
onafhankelijk adviesbureau aangetoond worden dat parkeren in het openbaar gebied haalbaar
is. De parkeervoorzieningen worden door middel van een inrichtingsschets aangetoond, waarbij
per huisvestingsplaats 0,6 parkeerplaats gerealiseerd wordt;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers).
 
Artikel 3.97 Herziening regels Ruimte voor Ruimte woning Vaarselstraat ong tussen 48
en 54
 
NL.IMRO.0847.BP2014006-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1 Begrippen
1.87 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven en zijn hoofdverblijf elders heeft.
1.88 Huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.89 SNF
Stichting Normering Flexwonen
 
Vervangen in Artikel 1 Begrippen
1.30 bewoning:
het verblijf of gebruik als woonruimte inclusief nachtverblijf, voor de huisvesting van één
huishouden zonder dat elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt;
door
1.30 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
1.85 wonen:
het verblijven van een huishouden in een hoofdverblijf;
wonen
door
wonen:
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
 
1.86 woning/wooneenheid:
één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden,
waaronder tevens begrepen gezinsvervangende woonvormen;
door
1.86 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Toevoegen in Artikel 3 Wonen aan Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.5 Huisvesting arbeidsmigranten
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor de structurele of tijdelijke
huisvesting van arbeidsmigranten in een woning. Hierbij gelden de volgende
randvoorwaarden:
1. Het is toegestaan om een woning te gebruiken voor bewoning door maximaal 4
arbeidsmirganten;
2. Parkeren dient volledig op eigen terrein plaats te vinden, waarbij de parkeervoorzieningen
middels inrichtingsschets aangetoond worden waarbij per huisvestingsplaats 0,7 parkeerplaats
gerealiseerd dient te worden.
3. De woning voldoet aan de regels uit het bouwbesluit;
4. In een straat mogen maximaal 20% van de totaal aantal woningen gebruikt worden voor
bewoning door arbeidsmigranten, waarbij de woningen niet direct naast elkaar, tegenover elkaar of
boven elkaar gesitueerd mogen zijn, waarbij de perceelgrenzen bepalend zijn;
5. Er dient een nachtregister bijgehouden te worden;
6. In afwijking op lid 1 is het mogelijk om tot een maximum van 20 personen bewoning te laten
plaatsvinden, mits aangetoond wordt dat er voldoende parkeergelegenheid is op eigen terrein
en dat bewoning niet tot overlast leidt in de omgeving;
7. De woning (met meer dan 4 arbeidsmigranten) voldoet aan de SNF-normering en dit dient
aangetoond te worden;
8. Als de woning vijf of meer wooneenheden bevat, moet men voldoen aan de aanvullende
eisen uit het bouwbesluit van kamergewijze verhuur, zoals geldend ten tijde van de aanvraag om
omgevingsvergunning. (wooneenheden: 5 of meer slaapkamers);
9. Vanaf 11 personen dient minimaal 250 meter aangehouden te worden ten opzichte van een
andere locatie waar meer dan 10 arbeidsmigranten gehuisvest worden;
10. Vanaf 11 personen dient het perceel landschappelijk ingepast te worden;
11. Vanaf 11 personen dient het beheer in een overeenkomst vastgelegd te worden.
 
Artikel 3.98 Herziening regels Veegplan gemeente Someren 2015
 
NL.IMRO.0847.BP2015003-VS01
 
Toevoegen aan Artikel 1.1. Begrippen
1.160 huishouden
één of meerdere personen die gemeenschappelijk samenleven in een onderlinge persoonlijke
verbondenheid en gericht op duurzaam samen zijn en daarbij een economisch-consumptieve
eenheid vormen.
1.161 SNF
Stichting Normering Flexwonen
1.162 wonen
het verblijven van een huishouden in een (bedrijfs-, of plattelandswoning-) woning.
1.163 Woning/wooneenheid
Één complex van ruimten, uitsluitend bedoeld voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden.
 
Vervangen in Artikel 1.1 Begrippen
1.19 arbeidsmigrant:
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid en inkomen te
verwerven.
door
1.19 arbeidsmigrant
persoon die vanuit een ander land naar Nederland komt met als doel arbeid te verrichten en
inkomen te verwerven.
 
1.45 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf zonder dat
elders aantoonbaar over een hoofdverblijf wordt beschikt.
door
1.45 bewoning:
het verblijven in of gebruiken van een ruimte als woonruimte inclusief nachtverblijf.
 
Vervangen in Artikel 3 Agrarisch-Agrarisch bedrijf in Artikel 3.5 Afwijken van de gebruiksregels
3.5.1 Huisvesting tijdelijke werknemers
Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor afwijking van het bepaalde in
artikel 3.4.1 onder f, ten behoeve van de structurele of tijdelijke huisvesting van tijdelijke
werknemers in een bedrijfswoning, in bestaande of direct vergunbare bedrijfsgebouwen of ten
behoeve van alleen tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-)caravans of vergelijkbare
onderkomens. Hierbij gelden de volgende randvoorwaarden:
a. deze huisvesting dient noodzakelijk te zijn uit een oogpunt van een doelmatige agrarische
bedrijfsvoering vanuit het oogpunt van de structurele of tijdelijke grote arbeidsbehoefte in het
betreffende agrarisch bedrijf, waarover advies gevraagd kan worden aan de AAB;
b.de huisvesting mag uitsluitend werknemers betreffen, die alleen binnen het bedrijf, waar ze
gehuisvest zijn, werkzaamheden verrichten;
c. bij huisvesting in een woning mogen maximaal 20 personen per locatie worden gehuisvest;
d. bij huisvesting in een bedrijfsgebouw mogen maximaal 40 personen per locatie worden
gehuisvest;
e. huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens is alleen toegestaan als
het gaat om een aantoonbaar tijdelijke oplossing gedurende niet meer dan 6 maanden per
kalenderjaar;
f. bij tijdelijke huisvesting in woonunits, (sta-) caravans of vergelijkbare onderkomens deze na
afloop van de termijn zoals bepaald onder e worden verwijderd;
g. per woonunit mogen maximaal vier personen worden gehuisvest. Het maximaal te huisvesten
personen is niet meer dan 40;
h. de bouwhoogte van een woonunit mag niet meer bedragen dan 3 m¹;
i. de onder e. genoemde verblijven moeten worden geplaatst binnen het agrarische
bestemmingsvlak;
j. de ruimtelijke kwaliteit wordt gewaarborgd conform de bepalingen uit artikel 20.2;
k. per drie huisvestingsplaatsen moet minimaal 1 parkeerplaats binnen het bestemmingsvlak
beschikbaar zijn. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen wordt naar boven afgerond;
l. in afwijking op de leden d en g kan ten behoeve van piekmomenten in de vollegrondstuinbouw
voor een periode van maximaal 6 maanden gemotiveerd worden afgeweken van het aantal
maximaal te huisvesten personen;
m. zelfstandige bewoning van bedrijfsgebouwen en andere niet voor bewoning bestemde