BIJLAGEN BIJ DE REGELS

1.   Staat van Bedrijfsactiviteiten

2.   Staat van Horeca-activiteiten

3.   NOTITIE PARKEREN