BIJLAGEN BIJ DE TOELICHTING

 

1. Milon, Verkennend bodemonderzoek aan de Burgstraat ong. te Giessen, projectnummer 20161351, 22 april 2016;

 

2. Resultaten digitale watertoets, 3 augustus 2015;

 

3. Ecoresult, Quickscan flora en fauna in het kader van de Flora en Faunawet, rapportkenmerk ER20150803v01, 1 september 2015