Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Vierde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert
Status: vastgesteld
Plan identificatie: NL.IMRO.0879.VHBPBuitengebied-VS01

1 Richtafstanden

2 Landschappelijke inpassing, Ettenseweg 52

3 Landschappelijke inpassing, Ettenseweg 62

4 Landschappelijke inpassing, Maalbergenstraat 7

5 Landschappelijke inpassing, Oekelsestraat 3

6 Landschappelijke inpassing, Moststraat 2

7 Landschappelijke inpassing, Oekelsebaan 11, 13 & 15

8 Landschappelijke inpassing, Lepelstraat 11

9 Landschappelijke inpassing, Achtmaalseweg 137a

10 Landschappelijke inpassing, Zwart Moerken 12

11 Landschappelijke inpassing, Wernhoutseweg ong. te Wernhout