direct naar inhoud van Artikel 19 Waterstaat - Waterlopen
Plan: Maastricht-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpMtrichtWest-vg01

Artikel 19 Waterstaat - Waterlopen

19.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Waterstaat - Waterlopen' aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de aanleg en onderhoud van een watergang.

19.2 Bouwregels

Uitsluitend zijn toegestaan bouwwerken, die ten dienste staan van de waterloop, met een maximale bouwhoogte van 1 m.

19.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaald in 19.2 teneinde het oprichten van bouwwerken ten behoeve van de op deze gronden liggende

hoofdbestemming toe te staan, mits hierbij uit hoofde van de bescherming van de

watergang geen bezwaar bestaat; dienaangaande wordt voor de verlening van de

bouwvergunning door burgemeester en wethouders advies ingewonnen bij de beheerder

van de watergang.