direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Maastrichts Planologisch Erfgoed (MPE)
Plan: Maastricht-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpMtrichtWest-vg01

Hoofdstuk 6 Maastrichts Planologisch Erfgoed (MPE)

Kader voor cultuurhistorische- en archeologische waarden is het Maastricht Planologisch Erfgoed (MPE).

Het Maastrichts cultuurgoed krijgt via de dubbelbestemming 'waarde-Maastrichts Erfgoed' een vaste positie binnen het bestemmingsplan waardoor de ruimtelijke kwaliteiten op het gebied van cultuurhistorie, architectuurhistorie, landschap en archeologie intergraal beheersbaar worden.

Het rapport vormt een inventarisatie, documentatie en waardestelling van het ondergronds en bovengronds cultureel erfgoed in het gebied Maastricht-West. De uitgangspunten van deze rapportage vormen de basis en motivering voor de bescherming van het planologisch erfgoed in het onderhavige bestemmingsplan.

De onderbouwing is vormgegeven in drie deelrapporten Archeologische en Ruimtelijke karakteristiek, Stedenbouwkundige karakteristiek en Inventarisatie, waarin de waarden en verwachtingen zijn beschreven.

Het MPE, inclusief de beheer- en sturingskaart van het MPE (een kaart voor cultuurhistorie en een voor archeologie), is als separate bijlage bij dit bestemmingsplan bijgevoegd.