direct naar inhoud van 7.1 Algemeen
Plan: Maastricht-West
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0935.bpMtrichtWest-vg01

7.1 Algemeen

Het handboek van de gemeente Maastricht heeft als uitgangspunt gediend. Voor het onderhavige plan zijn hierop de volgende verbijzonderingen gemaakt:

  • bij woonbestemmingen werken met bouwlagen van het hoofdgebouw (derhalve niet met bouwblokken werken);
  • bij andere bestemmingen (voor zover relevant) wordt gewerkt met goothoogte en bebouwingspercentage;
  • aan huis geboden beroepen, aan huis gebonden bedrijven en consumentverzorgende ambachtelijke bedrijvigheid zijn niet met een specifieke aanduiding opgenomen, maar vallen onder bestemming wonen;
  • wat betreft detailhandel zijn 3 schaalniveau's onderscheiden: 1. winkelcentra/ buurtcentra (als bestemming "centrum"opgenomen); 2. geconcentreerde winkelstrips (als bestemming "gemengd"opgenomen, 3. versnipperde functies (bestemming afhankelijk van betreffende functie).

Overzicht gehanteerde systematiek:

bestemming   bouwvlak   goothoogte   bebouwings%   opmerkingen  
agrarisch   -   -   -    
bedrijf   x   x   x    
bedrijventerrein   x   x   x   afwijkend  
centrum   x   x   x   afwijkend  
gemengd   x   x   x   afwijkend  
groen   x   x   x    
maatschappelijk   x   x   x    
natuur   -   -   -    
recreatie   x   x   x   afwijkend  
sport   x   x   x    
verkeer   -   -   -    
water   -   -   -    
wonen   -   -   -    

De vigerende bestemmingsplanregeling gaat uit van een max. bebouwingspercentage gekoppeld aan het bestemmingsvlak. In het ontwerp bestemmingsplan is sprake van bouwvlakken met een bebouwingspercentage. Uitgangspunt is het consolideren van de bouwmogelijkheden zoals deze in het vigerende bestemmingsplan aan de orde zijn. In een aantal gevallen is dit echter niet mogelijk bijv. indien er inmiddels uitbreiding heeft plaatsgevonden of dat er sprake is van opdelen/aanpassen van bestemmingsvlakken. Dit heeft er toe geleid dat in een aantal gevallen voor maatwerk is gekozen, rekening houdend met bovenstaand uitgangspunt.