1. Regels
  1. Hoofdstuk 1 Inleidende regels
   1. Artikel 1 Begrippen
   2. Artikel 2 Wijze van meten
  2. Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels
   1. Artikel 3 Verkeer
   2. Artikel 4 Wonen
   3. Artikel 5 Waarde - Archeologie 4
  3. Hoofdstuk 3 Algemene regels
   1. Artikel 6 Anti-dubbeltelregeling
   2. Artikel 7 Algemene bouwregels
   3. Artikel 8 Algemene gebruiksregels
   4. Artikel 9 Algemene afwijkingsregels
   5. Artikel 10 Algemene wijzigingsregels
   6. Artikel 11 Algemene procedureregels
   7. Artikel 12 Overige regels
  4. Hoofdstuk 4 Slot- en overgangsregels
   1. Artikel 13 Overgangsrecht
   2. Artikel 14 Slotregel
  5. Bijlage bij de regels