Type plan: bestemmingsplan
Naam van het plan: Cuijk Zwaanplein, Oude Werf
Status: ontwerp
Plan identificatie: NL.IMRO.1684.07BPAldiZwaanplein-ON01

Bijlagen bij toelichting


Separate bijlagen:

 Separate bijlage 1: Quickscan Ladder voor duurzame verstedelijking relocatie Aldi Cuijk, Rho Adviseurs, memo d.d. 22.02.2016 

 Separate bijlage 2: Relocatie Aldi Cuijk, Rho Adviseurs, rapportnummer 401060.20160150, d.d. 25.04.2016 

 Separate bijlage 3: Waterparagraaf Aldi Cuijk, RA Infra advies- en ingenieursbureau, rapportnummer 16256.1 (mem waterparagraaf v2.1), d.d. 05.04.2016 

 Separate bijlage 4: Quickscan flora en fauna herontwikkeling centrum Cuijk te Cuijk, in de gemeente Cuijk, Econsultancy., rapportnummer 15124439, d.d. 03.02.2016 

 Separate bijlage 5: Verkennend bodemonderzoek Zwaanplein Cuijk, Archmil B.V., rapportnummer 1156R165-2, d.d. 28.09.2015 

 Separate bijlage 6: Externe veiligheid BP Aldi Zwaanplein Cuijk, GBB, rapportnummer 16-004.1 LG EV, d.d. 08.04.2016 

 Separate bijlage 7: Luchtkwaliteitonderzoek in het kader van de bestemmingsplanprocedure voor de realisatie van een Aldi aan het Zwaanplein te Cuijk, Windmill Milieu|Management|Advies, rapportnummer P2016.063.03-01, d.d. 18.03.2016 

 Separate bijlage 8: Onderzoek bedrijven en milieuzonering ten behoeve van een Aldi gelegen aan het Zwaanplein te Cuijk, Windmill Milieu|Management|Advies, rapportnummer P2016.063-01-03, d.d.22.04.2016 

 Separate bijlage 9: Stikstofdepositie onderzoek in het kader van een voortoets ten behoeve van de realisatie van een Aldi aan het Zwaanplein te Cuijk, Windmill Milieu|Management|Advies, rapportnummer P2016.063.04-02, d.d. 06.04.2016 

 Separate bijlage 10: Formulier “Inventarisatie ruimtelijke aspecten” provincie Noord-Brabant 

 Separate bijlage 11: Aanvullend ecologisch onderzoek Zwaanstraat 5 Cuijk, Econsultancy, rapportnummer 1258.001 (versie D1), d.d. 28.10.2016 

 Separate bijlage 12: Schriftelijke reactie vooroverleg provincie Noord-Brabant, d.d. 08.12.2016 

 Separate bijlage 13: Aanvullende onderbouwing herinvulling locatie Kaneelstraat 38-44, Rho Adviseurs, d.d. 14.12.2016