direct naar inhoud van Artikel 39 Algemene nadere eisen
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1706.BPBG3003-VAST

Artikel 39 Algemene nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen nadere eisen stellen aan de situering van nieuw op te richten bebouwing op een perceel, waarop blijkens bijlage 2 een gemeentelijk monument, rijksmonument dan wel beeldbepalend pand aanwezig is, teneinde te voorkomen dat de cultuurhistorische waarde van het betreffende pand onevenredig wordt aangetast.