direct naar inhoud van 3.3 Nota Beleid (voormalige) agrarische bedrijven
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1714.001bpbui10-VG01

3.3 Nota Beleid (voormalige) agrarische bedrijven

Economische ontwikkelingen en veranderende en toenemende (Europese) regelgeving zorgen voor nieuwe keuzes van (agrarische) ondernemers op het platteland. Schaalvergroting, verbreding en beëindiging van bedrijven zijn daar voorbeelden van. Door deze nieuwe keuzes ontstaat er een ander, meer vernieuwend platteland dan jaren terug. De gemeente wil krachtig op deze plattelandsontwikkeling inspelen om het buitengebied vitaal en aantrekkelijk te houden én om de agrarische en andere ondernemers in het buitengebied waar nodig zo goed mogelijk te begeleiden. Daarom is deze nota over plattelandsontwikkeling "Beleid voor (voormalige) agrarische bedrijven" door de gemeente Sluis opgesteld. De nota is door de gemeenteraad vastgesteld op 31 januari 2008.

De definitie van plattelandsontwikkeling die in deze beleidsnotitie gehanteerd wordt is:

"Plattelandsontwikkeling is een instrument om de leefbaarheid van het landelijk gebied te verbeteren (c.q. de ontwikkeling van het platteland te bevorderen) door middel van stimulering van (de integratie van) de functies landbouw, natuur, milieu, economie, recreatie en cultuur, waarbij agrarische ondernemers die gevestigd zijn op functionerende landbouwbedrijven en ondernemers die gevestigd zijn op voormalige agrarische bedrijven de uitvoerders zijn".

Ten behoeve van de genoemde uitvoering worden in de notitie regels en randvoorwaarden gesteld aan onder andere:

  • de omvang van agrarische bouwvlakken;
  • de mogelijkheden voor paardenhouderij;
  • het gebruik van teeltondersteunende voorzieningen;
  • ontwikkelingsmogelijkheden voor biologische en intensieve veehouderij;
  • ontwikkelingsmogelijkheden voor glastuinbouw;
  • recreatieve ontwikkelingen en andere nieuwe economische dragers op (voormalige) agrarische bedrijven.

Deze uitgangspunten van de notitie worden hier niet uitgebreid beschreven maar zijn verwerkt in hoofdstuk 5.