direct naar inhoud van 3.4 Belvedere
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1714.001bpbui10-VG01

3.4 Belvedere

Een groot deel van West Zeeuws - Vlaanderen is aangewezen als Belvederegebied. "Belvedere, beleidsnota over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting" geeft een visie op de wijze waarop met de cultuurhistorische kwaliteiten van het fysieke leefmilieu in de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland kan worden omgegaan. De nota geeft tevens aan welke maatregelen daartoe moeten worden getroffen. Cultuurhistorie is van vitale betekenis voor de samenleving en de individuele burger. Het behoud en het benutten van het cultureel erfgoed voegt kwaliteit toe aan de ruimtelijke inrichting. Een ontwikkelingsgerichte benadering staat daarbij centraal. Deze invalshoek dient in het ruimtelijk beleid te worden bevorderd.

De fysieke dragers van de cultuurhistorische identiteit van het Belvedere gebied West Zeeuws - Vlaanderen zijn:

 • de pleistocene zandopduikingen met bewoning vanaf het Mesolithicum;
 • het Romeinse castellum Aardenburg;
 • de vroegmiddeleeuwse ringburgwal van Oostburg;
 • de historische verdedigingsinfrastructuur op de Staats - Spaanse grens met:
  • 1. vier linies (Zwinlinie, linie langs het Zwart Gat, linie bij Oostburg, Passageullelinie);
  • 2. forten en schansen;
  • 3. vestingsteden: Retranchement, Oostburg, Sluis, IJzendijke en Biervliet;
  • 4. gave 13e eeuwse omwalling van Aardenburg, representatief voor ontwikkeling van nederzettingen in de zuidelijke Nederlanden;
 • de landschappelijke samenhang gekarakteriseerd door:
  • 1. een aaneenschakeling van afzonderlijke nieuwlandpolders;
  • 2. langgerekte smalle polders op de voormalige getijdegeulen;
  • 3. een relatieve openheid;
  • 4. bochtig patroon van met bomen beplante dijken;
  • 5. een relatief geometrisch wegenpatroon;
  • 6. stroomgeulen, kreken, kreekrestanten, wielen en het op oude kreken gebaseerde slotenpatroon;
  • 7. verspreid liggende agrarische bebouwing;
  • 8. vestingsteden, linies, forten en oude ringdorpen;
 • fraai klein stadsgezicht St. - Anna ter Muiden.

De elementen en gebieden van de verdedigingslinie zouden integraal en in onderlinge samenhang met het bestemmingsplan beschermd moeten worden. Het bestemmingsplan zou mogelijkheden moeten bieden om kansen te benutten voor versterking van het historisch landschap en herstel en visualisatie van de verdedigingsinfrastructuur.

afbeelding "i_NL.IMRO.1714.001bpbui10-VG01_0007.jpg"

Figuur 3.3. Belvedere gebied