direct naar inhoud van Hoofdstuk 3 Beleidskader
Plan: Buitengebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1714.001bpbui10-VG01

Hoofdstuk 3 Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt een korte beschrijving gegeven van het relevante beleidskader. Het rijksbeleid (Nota Ruimte, 2005) is door de provincie Zeeland vertaald naar het Omgevingsplan 2006 - 2012. De hoofdlijnen van het provinciale beleid zijn vastgelegd in de Provinciale Ruimtelijke Verordening (PRV). Voorts zijn het provinciale Gebiedsplan West Zeeuws - Vlaanderen, Natuurlijk Vitaal (2004) en de gemeentelijke nota Beleid (voormalige) agrarische bedrijven (2008) kort beschreven.