Gemeente Midden-Drenthe

 

Voorontwerpbestemmingsplan ‘Beilen’

 

Bijlagen bij de regels:

 

1.       Staat van bedrijven

2.       Tabel met parkeernormen