direct naar inhoud van Bijlage: Staat van bedrijfsactiviteiten
Bestemmingsplan Driel
bestemmingsplan

Bijlage: Staat van bedrijfsactiviteiten

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)  
SBI   nr.   omschrijving   cat  
       
01     landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw    
0111, 0113     akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen)   2  
0112   0   tuinbouw:    
0112   1   - bedrijfsgebouwen   2  
       
15     vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken    
1551   0   zuivelproductie fabrieken    
1552   2   - consumptie-ijsfabrieken p.o. = 200 m2   2  
1581   0   broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen:    
1581   1   - v.c. < 2.500 kg meel/week   2  
1584   0   verwerking cacaobonen en vervaardiging chocolade- en suikerwerk:    
1584   3   - cacao- en chocoladefabrieken vervaardigen van chocoladewerken met p.o.
= 200 m2  
2  
1584   6   - suikerwerkfabrieken zonder suikerbranden p.o. = 200 m2   2  
1593 t/m 1595     vervaardiging van wijn, cider e.d.   2  
       
18     vervaardiging van kleding; bereiden en verven van bont    
182     vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer)   2  
       
20     houtindustrie en vervaardiging van artikelen van hout, riet, kurk e.d.    
205     kurkwaren-, riet- en vlechtwerkfabrieken   2  
       
22     uitgeverijen, drukkerijen en reproductie van opgenomen media    
2222.6     kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen   2  
2223   A   grafische afwerking   1  
2223   B   binderijen   2  
2224     grafische reproductie en zetten   2  
2225     overige grafische activiteiten   2  
223     reproductiebedrijven opgenomen media   1  
       
24     vervaardiging van chemische producten    
2442   0   farmaceutische productenfabrieken:    
2442   2   - verbandmiddelenfabrieken   2  
       
26     vervaardiging van glas, aardewerk, cement-, kalk- en gipsproducten    
262, 263   0   aardewerkfabrieken:    
262, 263   1   - vermogen elektrische ovens totaal < 40 kW   2  
       
30     vervaardiging van kantoormachines en computers    
30   A   kantoormachines- en computerfabrieken   2  
       
31     vervaardiging van overige elektrische machines, apparaten en benodigdheden    
316     elektrotechnische industrie n.e.g.   2  
       
33     vervaardiging van medische en optische apparaten en instrumenten    
33   A   fabrieken voor medische en optische apparaten en instrumenten   2  
       
36     vervaardiging van meubels; vervaardiging van overige goederen n.e.g.    
361   2   meubelstoffeerderijen b.o. < 200 m2   1  
362     fabricage van munten, sieraden e.d.   2  
363     muziekinstrumentenfabrieken   2  
3661.1     sociale werkvoorziening   2  
       
40     productie en distributie van stroom, aardgas, stoom en warm water    
40   C0   elektriciteitsdistributiebedrijven, met transformatorvermogen:    
40   C1   - < 10 MVA   2  
40   D0   gasdistributiebedrijven:    
40   D3   - gas: reduceer, compressor-, meet- en regelinstrumenten cat. A   1  
40   D4   - gasdrukregel- en meetruimten (kasten en gebouwen), cat. B en C   2  
40   E0   warmtevoorzieningsinstallaties, gasgestookt:    
40   E2   - blokverwarming   2  
       
41     winning en distributie van water    
41   B0   waterdistributiebedrijven met pompvermogen:    
41   B1   - < 1 MW   2  
       
45     bouwnijverheid    
45   3   - aannemersbedrijven met werkplaats b.o. < 1.000 m2   2  
       
50     handel/reparatie van auto's, motorfietsen; benzineservicestations    
501, 502, 504     handel in auto's en motorfietsen, reparatie- en servicebedrijven   2  
5020.4   B   autobeklederijen   1  
5020.5     autowasserijen   2  
503, 504     handel in auto- en motorfietsonderdelen en -accessoires   2  
505   0   benzineservicestations:    
505   3   - zonder lpg   2  
       
51     groothandel en handelsbemiddeling    
5122     grth in bloemen en planten   2  
5134     grth in dranken   2  
5135     grth in tabaksproducten   2  
5136     grth in suiker, chocolade en suikerwerk   2  
5137     grth in koffie, thee, cacao en specerijen   2  
5138, 5139     grth in overige voedings- en genotmiddelen   2  
514     grth in overige consumentenartikelen   2  
5148.7   0   grth in vuurwerk en munitie    
5148.7   1   - consumentenvuurwerk, verpakt, oplag < 10 ton   2  
5148.7   5   - munitie   2  
5153   0   grth in hout en bouwmaterialen    
5153   2   - algemeen b.o. = 2.000 m2   2  
5153.4   4   zand en grind    
5153.4   6   - algemeen b.o. = 200 m2   2  
5154   0   grth in ijzer- en metaalwaren en verwarmingsapparatuur    
5154   2   - algemeen b.o. = 2.000 m2   2  
5155.2     grth in kunstmeststoffen   2  
5156     grth in overige intermediaire goederen   2  
517     overige grth (bedrijfsmeubels, emballage, vakbenodigdheden e.d.)   2  
       
60     vervoer over land    
6022     taxibedrijven   2  
603     pomp- en compressorstations van pijpleidingen   2  
       
63     dienstverlening t.b.v. het vervoer    
633     reisorganisaties   1  
       
64     post en telecommunicatie    
641     post- en koeriersdiensten   2  
642   A   telecommunicatiebedrijven   1  
       
71     verhuur van transportmiddelen, machines, andere roerende goederen    
711     personenautoverhuurbedrijven   2  
714     verhuurbedrijven voor roerende goederen n.e.g.   2  
       
72     computerservice- en informatietechnologie    
72   A   computerservice- en informatietechnologie-bureau's e.d.   1  
72   B   switchhouses   2  
       
74     overige zakelijke dienstverlening    
7481.3     foto- en filmontwikkelcentrales   2  
       
93     overige dienstverlening    
9301.2     chemische wasserijen en ververijen   2  
9301.3   A   wasverzendinrichtingen   2  
9301.3   B   wasserettes, wassalons    
       
      1  
De gebruikte afkortingen    
afk.   verklaring    
<   kleiner dan    
>   groter dan    
cat   categorie    
e.d.   en dergelijke    
n.e.g.   niet elders genoemd    
o.c.   opslagcapaciteit    
p.c.   productiecapaciteit    
b.o.   bedrijfsoppervlak    
v.c.   verwerkingscapaciteit    
u   uur    
d   dag    
w   week    
j   jaar    
t   ton    
     
grootste afstand in meters per categorie  
cat   afst.    
1   10 m    
2   30 m    
3.1   50 m    
3.2   100 m    
4.1   200 m    
4.2   300 m    
5.1   500 m    
5.2   700 m    
5.3   1.000 m    
6   1.500 m