direct naar inhoud van Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid
Plan: Woonzorgvoorziening Adullam
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1896.BP0036-OW01

Hoofdstuk 4 Uitvoerbaarheid

De uitvoerbaarheid van een bestemmingsplan moet ingevolge de Wet ruimtelijke ordening (Wro) aangetoond worden (artikel 3.1.6 lid 1 van het Bro). Daaronder valt de onderzoeksverplichting naar verschillende ruimtelijk relevante aspecten (geluid, bodem, ect.) maar ook de economische uitvoerbaarheid van het plan. Daarvan wordt in dit hoofdstuk verslag gedaan. De toets aan het beleid is in het vorige hoofdstuk al aan de orde gekomen.