direct naar inhoud van Hoofdstuk 5 Wijze van bestemmen
Plan: Woonzorgvoorziening Adullam
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1896.BP0036-OW01

Hoofdstuk 5 Wijze van bestemmen

In dit hoofdstuk worden, voor zover dit nodig en wenselijk wordt geacht, de van het bestemmingsplan deel uitmakende planregels van een nadere toelichting voorzien. Qua vormgeving en planregels is voor zover mogelijk aangesloten bij de SVBP2008 en de binnen de gemeente Zwartewaterland gehanteerde bestemmingsplanregels en begripsbepalingen.