direct naar inhoud van Hoofdstuk 6 Procedure
Plan: Woonzorgvoorziening Adullam
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1896.BP0036-OW01

Hoofdstuk 6 Procedure

Inspraak 

Er is intensief contact geweest met de omwonenden (bewoners Prins Clausstraat) over het plan voor de nieuwbouw van Adullam. Er is op de volgende momenten met hen gesproken over het ontwerp:

- Bewonersavond 13 juli 2011

- Bewonersavond 21 september 2011

- Avond met vertegenwoordigers van de buurt 25 oktober 2011

- Avond met vertegenwoordigers van de buurt 9 januari 2012.

Daarnaast is het stuk op 22 december 2011 en 12 januari 2012 in de gemeenteraad besproken, waarbij zowel de buurtbewoners als Adullam hebben ingesproken over het plan.

Naar aanleiding van de opmerkingen tijdens deze bijeenkomsten is het plan op diverse punten aangepast waarbij zoveel mogelijk rekening is gehouden met de wensen van de omwonenden.

Planaanpassingen rekening houdend met buurtbewoners vooraf

 • 1. Er is in een vroeg stadium van het ontwerp gekozen voor enkele gekoppelde compactere gebouwen in plaats van één massief en lang gebouw.
 • 2. Functies in het gebouw zijn daarbij terug te zien in de bebouwing: wonen in drie bouwlagen in het woongebouw – behandeling en ondersteuning in het centraal gelegen ontvangstgebouw – en werken en activiteiten in het laagbouwdeel.
 • 3. De goothoogte van de gebouwen is laag gehouden om  de gebouwen kleiner te doen lijken.
 • 4. De gebouwen zijn in overleg met de Welstand gedraaid op de kavel zodat de hogere gebouwen verder van de Pr. Clausstraat komen

Planaanpassingen met de buurtbewoners

 • 5. Verleggen van het parkeren naar de oost- en westzijde van het plan (i.p.v. tegen de sloot aan de Pr. Clausstraat)
 • 6. Verlagen van de hoofdgebouwen tot maximaal 13 meter bouwhoogte
 • 7. Volgens buurtbewoners liggen er afspraken uit het verleden met de gemeente over 20 meter (groen)zone aan de noordzijde van de sloot, deze 20 meter wordt gerespecteerd.
 • 8. Gebouwen zo ver als reëel mogelijk opgeschoven naar  noordzijde op het perceel (rekening houdend met gasleiding). 
 • 9. Gebouwen zo dicht mogelijk tegen elkaar aan geschoven – gekoppeld door gangen met veel glas voor doorzicht.
 • 10. Planaanpassing na bespreking in de raad op 12 januari 2012
 • 11. De nieuwe weg aan de noordzijde loopt niet verder dan het terrein van Adullam
 • 12. Deze nieuwe weg is verplaatst van de noordzijde naar de zuidzijde van het perceel van Adullam. Waardoor de bewoners van de Pr. Clausstraat geen weg achter hun woningen hebben , maar waardoor de bewoners van Adullam ca. 10 meter dichter op deze nieuwe weg wonen dan in de eerste plannen.

Omdat uitgebreid overleg heeft plaatsgevonden met de betrokkenen, is ervoor gekozen om niet nog een afzonderlijke inspraakprocedure te houden.

Dit bestemmingsplan is in het kader van het wettelijk overleg toegezonden aan de overlegpartners.

In deze paragraaf, of in een separate bijlage, worden te zijner tijd de zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan en de gemeentelijke reactie hierop opgenomen.