direct naar inhoud van 8.2 Zienswijzenprocedure
Plan: Dorpskernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1927.BPdorpskernen-VG01

8.2 Zienswijzenprocedure

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening is de Uniforme Openbare Voorbereidingsprocedure (afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht) doorlopen en is eenieder in de gelegenheid gesteld een zienswijze naar voren te brengen ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan. Het ontwerpbestemmingsplan 'Dorpskernen Graafstroom' heeft van 10 juni 2011 tot en met 22 juli 2011 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er in totaal 18 zienswijzen en 2 opmerkingen ingediend. De zienswijzen zijn beoordeeld op ontvankelijkheid. De zienswijzen en opmerkingen die tijdens de periode van terinzagelegging zijn ingediend zullen daarom inhoudelijk worden behandeld. De ingediende zienswijzen zijn in de Nota zienswijzen Dorpskernen (zie Bijlage 12) samengevat en van een reactie voorzien. De aanpassingen naar aanleiding van de zienswijzenprocedure zijn verwerkt in het bestemmingsplan 'Dorpskernen'.