direct naar inhoud van 3.1 Huidige situatie
Plan: Botjeszandgat
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1987.01BuBOTBP0012011-0401

3.1 Huidige situatie

In de huidige situatie is het gebied in gebruik als zandwinning. Het uit te breiden gedeelte aan de noordzijde is in agrarisch gebruik. In de directe omgeving van de zandwinning bevinden zich 12 woningen aan 't Veen en Drostenlaan (zuidzijde) en enkele woningen aan de Botjesweg (westzijde). Aan de noordzijde ligt de NAM aardgaslocatie Zuiderveen. Op grotere afstand ligt de aardgaslocatie Spitsbergen (zuidwestzijde). Op circa 500 meter ten oosten van de zandwinning ligt het lint Uiterburen (zie afbeelding in paragraaf 1.2).

De huidige oevers rondom het Botjeszandgat kenmerken zich door een grote variatie in beeld. Aan de hand van een achttal foto's volgt hieronder per oever een korte karakteristiek.

Noordoever

 • Open karakter;
 • Ter plaatse van de bres een steillrand;
 • Aan de westkant hoge gronddepots;
 • De oever maakt deel uit van het bedrijfsterrein en is niet openbaar toegankelijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.1987.01BuBOTBP0012011-0401_0003.jpg"

Foto's bestaande situatie noordoever Botjeszandgat

Oostoever

 • Een rietkraag van sterk wisselende breedte;
 • Afwisselend open en dicht;
 • Hoge, grazige taluds;
 • Plaatselijk dichte beplantingsstroken;
 • Oever ontsluit tevens deel van aangrenzend akkerland;
 • Ontsluiting aan de zuidkant via oude asfaltweg (tot halverwege de oever).

afbeelding "i_NL.IMRO.1987.01BuBOTBP0012011-0401_0004.jpg"

Foto's bestaande situatie oostoever Botjeszandgat

Zuidoever

 • Een rietkraag van sterk wisselende breedte;
 • Afwisselend open en dicht;
 • Spontane ontwikkeling van beplanting;
 • De oever ligt lager dan het aangrenzende akkerland;
 • Toegankelijk via een spontaan ontstaan “struinpad”.

afbeelding "i_NL.IMRO.1987.01BuBOTBP0012011-0401_0005.jpg"

Foto's bestaande situatie zuidoever Botjeszandgat

Westoever

 • Plaatselijk een relatief smalle rietkraag;
 • Afwisselend open en dicht;
 • Deels bedrijfs- en installatieterrein en niet toegankelijk;
 • Afschermende beplantingsstrook langs Botjesweg;
 • Restanten van oud betonpad en schuur;
 • Aan zuidkant liggen verschillende gronddepots;
 • Plaatselijk spontane ontwikkeling van beplanting.

afbeelding "i_NL.IMRO.1987.01BuBOTBP0012011-0401_0006.jpg"

Foto's bestaande situatie westoever Botjeszandgat