direct naar inhoud van Artikel 11 Algemene ontheffingsregels
Plan: Inpassingsplan Faunapassages N236
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9927.IPN236FP20100001-0002

Artikel 11 Algemene ontheffingsregels

11.1 Algemeen

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van de regels en toestaan:

  • a. dat in het plan genoemde goothoogten, bouwhoogten, oppervlakte- en inhoudsmaten, percentages en afstandseisen, waarbij een overschrijding is toegestaan tot maximaal 10% van de bouwhoogten, percentages en afstandseisen;
  • b. dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, ten behoeve van zend-, ontvang- en/of sirenemasten wordt vergroot tot maximaal 50 meter;
  • c. dat de bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, wordt vergroot tot maximaal 10 meter.
11.2 Voorwaarden

Ontheffing als bedoeld in artikel 11.1 kan slechts worden verleend, mits:

  • a. de belangen van de eigenaren en/of gebruikers van betrokken en nabijgelegen gronden niet onevenredig worden geschaad;
  • b. het straat- en bebouwingsbeeld en de verkeersveiligheidsbelangen niet onevenredig worden geschaad.