direct naar inhoud van Artikel 14 Slotregel
Plan: Inpassingsplan Faunapassages N236
Status: vastgesteld
Plantype: inpassingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.9927.IPN236FP20100001-0002

Artikel 14 Slotregel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het Inpassingsplan Faunapassages N236

Aldus vastgesteld in de vergadering van Provinciale Staten op [invullen datum raadsvergadering].

De voorzitter, De griffier,

……………… ………………