7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Kennisgeving Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) omgevingsvergunning is gedaan door overheidsinstantie molenwaard, met omschrijving: Burgemeester en wethouders van de gemeente maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken: Voor het plaatsen van een poort en hekwerk Locatie Nieuwe Veer 35 te Streefkerk Ons kenmerk 848413 De beslistermijn wordt verlengd in verband met de complexiteit van de aanvraag. Door dit besluit is de nieuwe uiterste beslisdatum: 6 juni 2018. Dit besluit en de nadere motivering kunnen op afspraak worden ingezien. Hiervoor, en voor nadere informatie, dient vooraf contact te worden opgenomen met team Vergunningen, telefoonnummer 14 0184. Datum: 17 april 2018 Met vriendelijke groet, R. Kers Vakspecialist Vergunning
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Nieuwe Veer 35 Streefkerk

Bestemmingsplannen