Het tijdelijk gebruiken van de Heiligerweg tussen de Vrachelsestraat en de Herweg als bouwweg (aansluiting op bouwweg Karrespoor)

Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Het tijdelijk gebruiken van de Heiligerweg tussen de Vrachelsestraat en de Herweg als bouwweg (aansluiting op bouwweg Karrespoor) is gedaan door overheidsinstantie Oosterhout, met omschrijving: B E K E N D M A K I N G De burgemeester van Oosterhout maakt, (mede) namens het college, het volgende bekend. VERLEENDE OMGEVINGSVERGUNNING Door het college is in de periode van 24 t/m 28 november 2014 omgevingsvergunning verleend: Voor: Het tijdelijk gebruiken van de Heiligerweg tussen de Vrachelsestraat en de Herweg als bouwweg (aansluiting op bouwweg Karrespoor) Locatie: kadastraal bekend gemeente Oosterhout sectie U, nr. 1446 te Oosterhout in de Contreie Datum: 27 november 2014 Belanghebbenden die door deze beschikking rechtstreeks in hun belangen worden getroffen kunnen daartegen op grond van de Algemene wet bestuursrecht bezwaren indienen en wel binnen zes weken na verzending van het betrokken besluit aan de aanvrager/aanvraagster. Voor nadere informatie omtrent de datum van verzen¬ding van het betrokken besluit kunt u terecht bij cluster Vergunningen en Handhaving (tel. 14 0162). Het bezwaar¬schrift dient te worden gericht aan het college van Oosterhout, postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Tevens kunt u gelijktijdig bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank te Breda een voorlopige voorziening vragen, indien u van mening bent dat onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Wilt u een inhoudelijke toelichting op plannen die ter inzage liggen dan dient u via ons klantencontactcentrum 14 0162 een afspraak te maken. Oosterhout, 3 december 2014 De burgemeester voornoemd.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen