Regeling Generatiepact gemeente Brummen

Vergunnings type: verordeningen en reglementen

De bekendmaking Regeling Generatiepact gemeente Brummen is gedaan door overheidsinstantie Brummen, met omschrijving: Het college van B&W heeft op 22 september 2015 de regeling Generatiepact Gemeente Brummen vastgesteld. ToelichtingDeze regeling is een nieuw, tijdelijk  instrument in het kader van het `Plan Levensfasebewust personeelsbeleid 2010 e.v.`. Het biedt oudere medewerkers de mogelijkheid om minder te werken,  waardoor het mogelijk is om op kortere termijn jonge instroom te bevorderen, loopbaanafspraken met medewerkers te realiseren en toe te werken naar een compacte organisatie (speerpunt uit ‘bestuursprogramma 2015-2018 ‘Schakelen naar de toekomst’). In het kader van strategisch personeelsmanagement heeft deze regeling dus invloed op de in-, door- en uitstroom van de gemeente Brummen. Een medewerker van 60 jaar en ouder kan gebruik maken van de 'regeling 80-90-100'. De medewerker werkt 80% van de formele arbeidsduur per week, er wordt 90% van de bezoldiging doorbetaald, en de volledige pensioenopbouw (100%) blijft gehandhaafd. De medewerker van 62 jaar en ouder kan gebruik maken van de 'regeling 50-70-100'. Bij 50% werken, wordt 70% van de bezoldiging doorbetaald, en blijft de volledige pensioenopbouw (100%) gehandhaafd. Medewerkers die gebruik willen maken van de regeling kunnen zich aanmelden via het aanvraagformulier dat op de interne site (Binnenplein) beschikbaar is InwerkingtredingDe Regeling Generatiepact Gemeente Brummen is op 1 oktober 2015 in werking getreden en heeft een looptijd tot en met 31 december 2017 en kan worden aangehaald als “Regeling generatiepact gemeente Brummen”. Deze regeling kunt u raadplegen in dit publicatieblad. Verder kunt u de regeling ook raadplegen via www.overheid.nl. InlichtingenAfdeling Beleid & Bedrijfsvoering (mw. F.R. van der Weerd–De Wolde), tel.. (0575) 56 82 73.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen