6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: mededelingen

De bekendmaking Bekendmaking Landschapsverordening, ophogen van percelen aan de Oudeweg 4 te Oudewater is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben een ontwerpbeschikking afgegeven, waarin voor de locatie Oudeweg 4 te Oudewater gedeeltelijk ontheffing wordt verleend ten behoeve van het beperkt ophogen en egaliseren van een aantal greppels, en de ontheffing gedeeltelijk wordt geweigerd waar het de ophogingvan de locatie betreft ten hoogte van de dijk van de Hollandsche IJssel.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen