Bekendmaking Bodemverontreiniging in Bunnik: Koningslaan 9-13 te Bunnik UT03120214

Producttype

bodembeschermingsvergunning

Aangemaakt door

Utrecht

Start bekendmaking

22-02-2019

Einde bekendmaking

22-02-2019

Beschrijving

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft het volgende besloten: Ter plaatse van bovengenoemde perceel is sprake van een geval van ernstige verontreiniging, als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming.

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Utrecht .

Bekijk de officiële publicatie door naar de bron te gaan.

Download rapporten en abonneer op alerts

€ 6,99
Lees meer
Vergunningenrapport
Vergunningen, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Lokale Bekendmakingen
Volledig op de hoogte, e-mail, direct leverbaar.

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Evaluatueverslag bodemsanering, locatie: Fort Vechten (brughoofd), in Bunnik (UT031202013) 22-02-2019 22-02-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning Bekendmaking NB wet t.b.v. verschillende locaties in de gemeente Bunnik 22-02-2019 22-02-2019 detail
omgevingsvergunning Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning, Pad door Dalenoord in Odijk 12-02-2019 12-04-2019 detail
verordeningen en reglementen VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE LEGESVERORDENING BUNNIK 2019 01-02-2019 01-04-2019 detail
overig Opbrengst collecte voor Natuurmonumenten 15-01-2019 15-03-2019 detail

adressen binnen de lokale bekendmakingen

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Appelaar 3 Odijk detail
Appelaar 4 Odijk detail
Appelaar 5 Odijk detail
Appelaar 6 Odijk detail
Appelaar 1 Odijk detail
Appelaar 2 Odijk detail
Beukelaar 1 Odijk detail
Beukelaar 2 Odijk detail
Beukelaar 3 Odijk detail
Beukelaar 4 Odijk detail

Meer weten over panden?

€ 6,99
Lees meer
Eigenarenrapport
Eigendomsinformatie van het Kadaster
€ 14,99
Lees meer
Woningpakket
Combinatie van 5 rapporten
€ 8,99
Lees meer
Makelaarspakket
Combinatie van 3 rapporten

Bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
gerechtelijke uitspraak Bedrijventerrein De Raaphof vastgesteld 28-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Bestemmingpslan Rijnseweg 1, Odijk vastgesteld 24-11-2016 detail naar de kaart
bestemmingsplan Werkhovenseweg 16 Werkhoven vastgesteld 27-10-2016 detail naar de kaart
omgevingsvergunning Grunoplantsoen 2 Bunnik vastgesteld 17-10-2016 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen

€ 6,99
Lees meer
Bestemmingsrapport
Ruimtelijk plan, pdf, direct in uw mailbox
min. € 6,05
Lees meer
Alert Bestemmingsplannen
Wijzigingen bestemmingsplan per e-mail