7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bekendmaking Bodemverontreiniging in Doorn: Heuvelweg 1 (UT158100176) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Krommerijn Groep b.v. heeft bij de provincie Utrecht een deelsaneringsplan ingediend voor de bodemverontreiniging op de bovengenoemde locatie (UT-code UT158100176). Het college van Gedeputeerde Staten is van mening dat het ingediende deelsaneringsplan voldoet aan het bij of krachtens artikel 38 van de Wet bodembescherming bepaalde. Gedeputeerde Staten hebben daarom besloten in te stemmen met het deelsaneringsplan.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen