Bodemverontreiniging in Soest: Beckeringhstraat 65/Koningsweg 30 (UT034200047)

Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemverontreiniging in Soest: Beckeringhstraat 65/Koningsweg 30 (UT034200047) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft voor bovengenoemde locatie een evaluatieverslag ontvangen zoals bedoeld in de artikelen 39c en 39d van de Wet bodembescherming. Het evaluatieverslag is ingediend door BioSoil B.V.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen