7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemverontreiniging in Abcoude: Hoogstraat 38A en 40 en Laan van Binnenrust 1 en 3 (UT030500131) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft het volgende besloten: Ter plaatse van de hierboven genoemde percelen is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming.Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van deze ernstig verontreinigde bodem is er geen sprake van zodanige risico's voor mens, ecosysteem en/of verspreiding van de verontreiniging dat spoedige sanering als bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming noodzakelijk is. Het ontwerp van deze beschikking heeft van 31 januari tot en met 13 maart 2014 ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen tegen de ontwerp-beschikking ingediend.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen