Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024)

Producttype

bodembeschermingsvergunning

Aangemaakt door

Utrecht

Start bekendmaking

20-08-2019

Einde bekendmaking

Einddatum onbekend

Beschrijving

Konstruktiebedrijf Roodenburg heeft bij de provincie Utrecht bodemonderzoeksrapporten en een saneringsplan ingediend voor de bodemverontreiniging op de bovengenoemde locatie (UT-code UT035500024). Het college van Gedeputeerde Staten is van mening dat het ingediende saneringsplan voldoet aan het bij of krachtens artikel 38 van de Wet bodembescherming bepaalde. Gedeputeerde Staten hebben daarom op 17 maart 2014 besloten in te stemmen met het saneringsplan.

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Utrecht .

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente vergunningen

Naam
Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. detail
Bodemverontreiniging in Zeist: Laan van Vollenhove (asbestverontreiniging t.h.v. Montessoriflat, L-flat en Gero-flat) (UT035500480) detail
bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Dr. Schaepmanlaan 1-87, in Zeist (UT035500490) detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amersfoortseweg ongenummerd, langs de Kerklaan te Zeist (UT035500429) detail

Adressen binnen de vergunningen

Straatnaam Woonplaats
Bachlaan Bilthoven detail
Bachlaan Bilthoven detail
Bachlaan Bilthoven detail
Bachlaan Bilthoven detail
Beethovenlaan Bilthoven detail
Beethovenlaan Bilthoven detail
Beethovenlaan Bilthoven detail
Beethovenlaan Bilthoven detail
Beethovenlaan Bilthoven detail
Mozartlaan Bilthoven detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Naam plan
Oude_Tempel detail kaart
Centrumkerk e.o. detail kaart
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Kamp van Zeist 2006 detail kaart
Wijzigingsplan Handellaan 12 detail kaart

Meer bestemmingsplannen