6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemverontreiniging in Zeist: Dijnselweg 68 te Zeist (UT035500024) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Konstruktiebedrijf Roodenburg heeft bij de provincie Utrecht bodemonderzoeksrapporten en een saneringsplan ingediend voor de bodemverontreiniging op de bovengenoemde locatie (UT-code UT035500024). Het college van Gedeputeerde Staten is van mening dat het ingediende saneringsplan voldoet aan het bij of krachtens artikel 38 van de Wet bodembescherming bepaalde. Gedeputeerde Staten hebben daarom op 17 maart 2014 besloten in te stemmen met het saneringsplan.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen