Bekendmaking ontwerpbeschikking op grond van artikel 10.63, derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 33, eerste lid,van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011, locatie: Willeskop te Montfoort

Vergunnings type: milieuvergunning

De bekendmaking Bekendmaking ontwerpbeschikking op grond van artikel 10.63, derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 33, eerste lid,van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011, locatie: Willeskop te Montfoort is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Utrecht zijn voornemens aan de heer J. Hoogenboom een ontheffi ng op grond van artikel 10.63, derde lid, van de Wet milieubeheer en artikel 33, eerste lid, van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 te verlenen. Het betreft een ontheffing van het in artikel 10.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer gestelde verbod om zich van afvalstoffen te ontdoen door deze buiten de inrichting te storten en een ontheffing van het in artikel 9, eerste lid, van de Landschapsverordening provincie Utrecht 2011 gestelde verbod om te storten, op te hogen, te egaliseren, een stortplaats in te richten of te hebben of wateren geheel of gedeeltelijk te dempen en gedempt te houden. Het werk is gelegen aan Willeskop 81 te Montfoort, kadastraal bekend gemeente Montfoort, sectie C, nummers 626 (ged.) en 627 (ged.).

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen