7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: omgevingsvergunning

De bekendmaking Kennisgeving Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), Smit & Zoon te Amersfoort is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben op 16 januari 2014 een aanvraag om een omgevingsvergunning onderdeel bouw ontvangen van Smit & Zoon voor vervanging van de huidige zwavelzuuropslagtank.De inrichting is gelegen aan de Neonweg 41 te Amersfoort.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen