Bekendmaking bodemverontreiniging in Westbroek, locatie Kerkdijk 70 De Bilt (stort) (UT033400048)

Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bekendmaking bodemverontreiniging in Westbroek, locatie Kerkdijk 70 De Bilt (stort) (UT033400048) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is van plan het volgende te besluiten:Ter plaatse van de hierboven genoemde/percelen is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming.Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van deze ernstig verontreinigde bodem is er geen sprake van zodanige risico's voor mens, ecosysteem en/of verspreiding van de verontreiniging dat spoedige sanering, als bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming, noodzakelijk is.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen