Bekendmaking bodemverontreiniging in Bilthoven, locatie: Planetenbaan 13 (UT031000066)

Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bekendmaking bodemverontreiniging in Bilthoven, locatie: Planetenbaan 13 (UT031000066) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is van plan het volgende te besluiten:Ter plaatse van het hierboven genoemde perceel is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming. Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van deze bodem is er geen sprake van zodanige risico's voor mens, ecosysteem en/of verspreiding van de verontreiniging dat spoedige sanering, als bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming, noodzakelijk is.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen