6.6
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Oude Singel 11 te Oudewater (UT058900167) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht heeft een evaluatieverslag ontvangen zoals bedoeld in artikel 39c van de Wet bodembescherming. Het betreft een verslag van een bodemsanering, locatie: Oude Singel 1 te Oudewater.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen