Evaluatieverslag bodemsanering Leeuweriklaan 2, in Zeist (UT035500494)

Producttype

bodembeschermingsvergunning

Aangemaakt door

Utrecht

Start bekendmaking

24-08-2019

Einde bekendmaking

Einddatum onbekend

Beschrijving

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht deelt mee dat door hem een evaluatieverslag is ontvangen zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van het Besluit uniforme saneringen (BUS). Het is een verslag van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden in verband met een bodemverontreiniging.

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Utrecht .

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente vergunningen

Naam
Melding bodemsanering, locatie: Leeuweriklaan te Zeist (UT035500494) detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amersfoortseweg ongenummerd, langs de Kerklaan te Zeist (UT035500429) detail
Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. detail
Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Dr. Schaepmanlaan 1-87, in Zeist (UT035500490) detail
bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist detail

Adressen binnen de vergunningen

Straatnaam Woonplaats
Leeuweriklaan Zeist detail
Leeuweriklaan Zeist detail
Leeuweriklaan Zeist detail
Leeuweriklaan Zeist detail
Leeuweriklaan Zeist detail
Leeuweriklaan Zeist detail
Leeuweriklaan Zeist detail
Leeuweriklaan Zeist detail
Leeuweriklaan Zeist detail
Leeuweriklaan Zeist detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Naam plan
Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 detail kaart
partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 detail kaart

Meer bestemmingsplannen