Evaluatieverslag bodemsanering Leeuweriklaan 2, in Zeist (UT035500494)

Producttype

bodembeschermingsvergunning

Aangemaakt door

Utrecht

Start bekendmaking

16-06-2019

Einde bekendmaking

Einddatum onbekend

Beschrijving

Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht deelt mee dat door hem een evaluatieverslag is ontvangen zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van het Besluit uniforme saneringen (BUS). Het is een verslag van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden in verband met een bodemverontreiniging.

Deze bekendmaking is gedaan door overheidsinstantie Utrecht .

Download rapporten en abonneer op alerts

Recente lokale bekendmakingen

Type Naam Start Einde
bodembeschermingsvergunning Melding bodemsanering, locatie: Leeuweriklaan te Zeist (UT035500494) 16-06-2019 16-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Amersfoortseweg ongenummerd, langs de Kerklaan te Zeist (UT035500429) 16-06-2019 16-06-2019 detail
Watervergunning Bekendmaking vergunning Waterwet, locatie: 1e Dorpsstraat te Zeist. 16-06-2019 16-06-2019 detail
natuurbeschermingsvergunning bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist 16-06-2019 16-06-2019 detail
bodembeschermingsvergunning Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Dr. Schaepmanlaan 1-87, in Zeist (UT035500490) 16-06-2019 16-06-2019 detail

adressen binnen de lokale bekendmakingen

Straatnaam Huisnummer Huisletter Huisnummertoevoeging Woonplaatsnaam
Leeuweriklaan 2 Zeist detail
Leeuweriklaan 6 Zeist detail
Leeuweriklaan 28 Zeist detail
Leeuweriklaan 22 A Zeist detail
Leeuweriklaan 22 B Zeist detail
Leeuweriklaan 24 Zeist detail
Leeuweriklaan 26 Zeist detail
Leeuweriklaan 18 Zeist detail
Leeuweriklaan 14 B Zeist detail
Leeuweriklaan 14 A Zeist detail

Meer weten over panden?

Bestemmingsplannen

Type Naam plan Status Datum
provinciale verordening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) vastgesteld 12-12-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening Ontwerp Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 Provincie Utrecht (herijking 2016) ontwerp 24-05-2016 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 vastgesteld 03-11-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening tweede partiële herziening Provinciale Verordening 2013 ontwerp 01-07-2014 detail naar de kaart
provinciale verordening partiële herziening Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013 vastgesteld 10-03-2014 detail naar de kaart

Meer bestemmingsplannen