7.4
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Evaluatieverslag bodemsanering nabij Maarsbergseweg, in Leersum (UT158100051) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht deelt mee dat door hem een evaluatieverslag is ontvangen zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van het Besluit uniforme saneringen (BUS). Het is een verslag van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden in verband met een bodemverontreiniging nabij Maarsbergseweg in Leersum.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen