Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
De bekendmaking Bekendmaking NB wet t.b.v. verschilllende locaties in de gemeente Bunschoten is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben voor een aantal veehouderijbedrijven een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid en 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om voor stikstof gevoelige habitats binnen de verschillende Utrechtse beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000-gebieden te beschermen. De vergunning is verleend ten behoeve van bedrijven gelegen aan verschillende locaties in de gemeente Bunschoten.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen