7.3
Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.
Vergunnings type: natuurbeschermingsvergunning

De bekendmaking bekendmaking NB-wet t.b.v. verschillende locaties in Zeist is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben voor de diverse veehouderijbedrijven in Zeist een vergunning op grond van artikel 19d, eerste lid en 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om voor stikstof gevoelige habitats binnen de verschillende Utrechtse beschermde natuurmonumenten en/of Natura 2000-gebieden te beschermen. Tevens is voor deze bedrijven een besluit genomen op het verzoek om saldering op grond van artikel 37, derde lid, van de Verordening veehouderij, stikstof en Natura 2000 provincie Utrecht en artikel 9, eerste lid, van de Beleidsregel veehouderij, stikstof en beschermde natuurmonumenten provincie Utrecht.
Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen