Bodemverontreiniging in Oudewater: Noord-IJsselkade 17 (UT058900086)

Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Bodemverontreiniging in Oudewater: Noord-IJsselkade 17 (UT058900086) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht is van plan het volgende te besluiten: Ter plaatse van de Noord-IJsselkade te Oudewater is sprake van een geval van ernstige bodemverontreiniging als bedoeld in artikel 29 lid 1, van de Wet bodembescherming. Gelet op het huidige of het toekomstige gebruik van deze ernstig verontreinigde bodem is er sprake van zodanige risico's voor mens, ecosysteem en/of verspreiding van de verontreiniging dat spoedige sanering, als bedoeld in artikel 37 van de Wet bodembescherming, noodzakelijk is. Met de sanering dient zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden na inwerkingtreding van de beschikking te worden begonnen. Voordat Gedeputeerde Staten het bovenstaande besluit nemen, kunnen belanghebbenden hun mening naar voren brengen.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen