Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ockeghemlaan te Bilthoven (UT031000285)

Vergunnings type: bodembeschermingsvergunning

De bekendmaking Evaluatieverslag bodemsanering, locatie: Ockeghemlaan te Bilthoven (UT031000285) is gedaan door overheidsinstantie Utrecht, met omschrijving: Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht deelt mee dat door hem een evaluatieverslag is ontvangen zoals bedoeld in de artikelen 13 en 14 van het Besluit uniforme saneringen (BUS). Het is een verslag van de uitgevoerde saneringswerkzaamheden in verband met een bodemverontreiniging, locatie:Ockeghemlaan te Bilthoven Het evaluatieverslag voldoet aan het bepaalde bij of krachtens artikel 4 van het Besluit Uniforme Saneringen. Gedeputeerde Staten stemmen daarom in met het ingediende evaluatieverslag.

Check onze specifieke rapporten over deze locatie of lees onze blogs over wonen, kopen en verkopen.

Dagelijks vertrouwen 10.000 consumenten en professionals op Planviewer.

Onze rapporten en alerts

product-image
product-image
product-image
product-image
product-image
product-image

Meer weten over deze locatie?

Recente vergunningen

Adressen binnen de vergunningen

Bestemmingsplannen